wtorek , 21 maj 2024
Home » Aktualności » UWAGA: nastąpiła zmiana numerów telefon do jednostek policji w całej Polsce.

UWAGA: nastąpiła zmiana numerów telefon do jednostek policji w całej Polsce.

Informujemy, że od poniedziałku 24 lutego br. zmieniły się numery telefonów do Komend Policji w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA – 47.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne. Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników Policji.

Wyróżnik AB=47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych.

Postać numeru resortowego w sieci publicznej jako tzw. numer KNA (Krajowy Numer Abonenta):

KNA = AB SP xxx xx

47 SP xxx xx

Postać numeru resortowego w sieci międzynarodowej (Coutry Code dla Polski +48):

CC AB SP xxx xx

+48 47 SP xxx xx

**** Nazwa obszaru strefy numeracyjnej/wskaźnik obszarów SP:

 1. mazowiecki 70
 2. podlaski 71
 3. warszawski 72
 4. warmińsko-mazurski 73
 5. pomorski 74
 6. kujawsko-pomorski 75
 7. wielkopolski 77
 8. zachodniopomorski 78
 9. lubuski 79
 10. świętokrzyski 80
 11. lubelski 81
 12. podkarpacki 82
 13. małopolski 83
 14. łódzki 84
 15. śląski 85
 16. opolski 86
 17. dolnośląski 87
 18. sieci wydzielone i inne 6x

Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz inne podmioty z grupy MSWiA korzystające z zakresu numeracyjnego Policji.

Wdrożenie wyróżnika AB=47 planowane było w terminie od 24 lutego 2020 r.

Z uwagi na skalę wdrożenia oraz konieczność sukcesywnego wygaszania obowiązujących umów z operatorami sieci publicznych, jak również znaczenie dla funkcjonowania dla jednostek Policji planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

Przykład wykonywania połączenia na wybrany numer resortowy 123 24 w strefie Warszawy z sieci publicznych:

Obecny sposób wybierania numeru resortowego przez abonentów sieci publicznych krajowych – 22 60 123 45, 22 36 123 45

Docelowy sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych krajowych – 47 72 123 45

Obecny sposób wybierania numeru resortowego przez abonentów z sieci publicznych międzynarodowych +48 22 60 123 45, +48 22 36 123 45

Docelowy sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych międzynarodowych +48 47 72 123 45

Autor: KPP Racibórz.

Redakcja