niedziela , 4 grudzień 2022
Home » Aktualności » Uprzywilejowany ponad wszystko?

Uprzywilejowany ponad wszystko?

karetkaW dobie koronawirusa i mocnych upałów co dnia przez Rudy i okoliczne miejscowości przejeżdżają na sygnale świetlnym i głosowym karetki pogotowia ratunkowego które wiozą pacjentów do szpitala. Wcześniej jednak muszą po tego pacjenta podjechać. Wielu z nas ma wątpliwości w zakresie tego co to jest pojazd uprzywilejowany na drodze, jak się ma zachować kierowca? A definicja pojęcia jest prosta i oczywista.  Pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy uczestniczy:

– w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo

– w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,

– w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;

Jak się zachować?

Uczestnicy ruchu, kierowcy  są zobowiązani ułatwić przejazd  pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne zjechanie z drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Niezastosowanie się do tego nakazu grozi mandatem karnym oraz punktami karnymi. Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym spoczywa na wszystkich uczestnikach ruchu drogowego.  Zachowanie kierowców w takich sytuacjach polega na dojechaniu do krawędzi jezdni, a nawet wjechaniu na pas zieleni lub zjechaniu na pobocze i zatrzymaniu się. Często wiąże się to z wykorzystaniem możliwych miejsc do zatrzymania się np. przystanku, zatoki postojowej. W niektórych sytuacjach ustąpienie pierwszeństwa polega na przyśpieszeniu tak, aby nie zmuszać kierującego pojazdem uprzywilejowanym do konieczności gwałtownego hamowania.

Niedopuszczalne jest również wjeżdżanie na skrzyżowanie, kiedy nie ma na nim miejsca do kontynuowania jazdy, gdyż może to utrudnić przejazd karetce, straży pożarnej lub policji.

Kodeks Drogowy

Sposób zachowania się uczestników ruchu drogowego podczas spotkania z pojazdem uprzywilejowanym określa Dział II Rozdział 1. Art. 9 Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

INFO: Policja

Redakcja