wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » Rusza przebudowa mostu na rzece Ruda w Rudach.

Rusza przebudowa mostu na rzece Ruda w Rudach.

Kończy się batalia o remont lub budowę nowego mostu na rzece Ruda w Rudach w ciągu drogi wojewódzkiej DW 919. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że wspomniana batalia trwała niemal od powodzi w 1997 r. kiedy to dotychczasowy most nadawał się bezwzględnie do remontu lub wymiany. Prawda jest jednak brutalna – mianowicie, od 1997 r. minęło już ponad 20 lat. Na przestrzeni tych 2 dekad wiele się wydarzyło – między innymi prowadzone były prace koncepcyjne, potem projektowe i wiele prac badawczych na obiekcie.  Równolegle kilkakrotnie na moście wykonywano niewielkie prace remontowe i naprawcze. Jednak w znacznej części wspomnianego 20-lecia ruch na moście musiał zostać ograniczony do możliwego przejazdu tylko jednym pasem naprzemiennie. A ruchem do dzisiaj kieruje sygnalizacja świetlna.

Dzisiaj po 20 latach możemy poinformować naszych czytelników, że oto nadszedł początek końca batalii o nowy most. Prace ruszą lada dzień!

Po zakończonych pracach koncepcyjnych, wybrana została ostateczna koncepcja nowego mostu, wykonana została również niezbędna dokumentacja i uzyskane pozwolenia na budowę nowego mostu.

Zarządcą i administratorem mostu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Przeprowadzony został również przetarg na zadanie pod nazwą – ,,Rozbiórka i budowa, przebudowa mostu nad rzeka Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej DW 919 w km 23+177 w miejscowości Rudy wraz z mostem objazdowy”. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca zadania. Została nim firma ,,NOWAK-MOSTY” Sp. Z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Koszt inwestycji wynosi 7 278 633,77 zł netto.

Szczegółowe informacje w zakresie przetargu można znaleźć tutaj:

http://www.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienie/1540200341

Na początku tego tygodnia firma podpisała stosowną umowę na realizację zadania a dzisiaj nastąpiło przekazanie placu budowy na miejscu w Rudach.

Ogólny szkielet inwestycji wygląda następująco:

– I etap: budowa tymczasowego mostu objazdowego – most ten zostanie wybudowany obok starego mostu po przeciwnej stronie niż położona jest kładka ( a więc od strony Rybnika ). W trakcie prowadzenia budowy tym mostem realizowany będzie transport ( jednym pasem, ruch naprzemienny).

– II etap: rozbiórka starego mostu,

III etap: budowa nowego mostu,

IV etap: likwidacja mostu tymczasowego.

Zakończenie inwestycji ma nastąpić pod koniec 2019 r.

Tak jak już wspominaliśmy prace ruszają niemal od zaraz. Na pewno w znacznym zakresie prowadzone one będą już w grudniu br. A potem w roku 2019.

*** Niestety nie ma co ukrywać, w tym rejonie Rud, ze względu na prowadzone prace czekają nas niemałe utrudnienia. Mamy jednak nadzieję, że zostaną one zminimalizowane do minimum.

O wszystkich szczegółach dotyczących tej inwestycji będziemy informować na bieżąco.

Redakcja