wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » Są wyniki wstępnych konsultacji w sprawie wyjścia Rud z dotychczasowej Gminy! 92% ankietowanych chce zmian, 8% za utrzymaniem obecnego stanu w Gminie.

Są wyniki wstępnych konsultacji w sprawie wyjścia Rud z dotychczasowej Gminy! 92% ankietowanych chce zmian, 8% za utrzymaniem obecnego stanu w Gminie.

W nieodległej kampanii wyborczej do lokalnego samorządu grupa ( wtedy ) kandydatów na radnych ruchu społecznego  ,,TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY – DLA SIEBIE I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ” wystąpiła z zapowiedzią podjęcia działań w kierunku oddzielenia Rud od Gminy Kuźnia Raciborska. Pośród wielu spraw do załatwienia w trakcie kolejnej kadencji ci kandydaci wysunęli więc tą zasadniczą kwestię dla naszej miejscowości. Mianowicie – czy dalej Rudy powinny uczestniczyć w ramach tak funkcjonującej gminy Kuźnia Raciborska? Zdaniem kandydatów na radnych i grupy osób skupionych wokół nich – NIE! Najwyższa pora na zasadniczą zmianę.  A więc – RUDY OSOBNO! A Kuźni Raciborskiej – Dziękujemy.

*** Z taką propozycją kandydaci na radnych zwrócili się do mieszkańców Rud w trakcie minionej kampanii wyborczej. Oddając w ręce całej lokalnej społeczności ocenę tej propozycji i jej zaakceptowanie oraz czynne wsparcie. Pamiętajmy wszakże, że w przeszłości Rudy były samodzielną Gminą.

Przedstawiając swoją propozycję kandydaci na radnych nie rozstrzygali zasadniczej kwestii – mianowicie – co dalej po odłączeniu się od Kuźni Raciborskiej?

 

*** Od razu w dyskusji społecznej pojawiały się różne propozycje i dywagacje.

Cytowane w wielu miejscach możliwe scenariusze rozwoju sytuacji obejmują następujące rozwiązania:

– pozostać w gminie Kuźnia Raciborska w dalszym ciągu jako sołectwo ( bez zmian );

– być samodzielną gminą w powiecie rybnickim ( zasadnicza zmiana, połączona ze zmianą orientacji naszej miejscowości na powiat rybnicki);

– być samodzielną gminą w powiecie raciborskim ( zasadnicza zmiana, bez zmiany orientacji powiatu );

– dołączyć do aglomeracji miasta Rybnik i wraz ze Stodołami stać się dzielnicą tego miasta.

W tym miejscu przypominamy, że wszyscy kandydaci na radnych – wnioskodawcy pomysłu zdobyli uznanie wyborców i zostali wybrani na radnych naszej miejscowości na kolejne 5 lat. Zostali nimi: Manfred Wrona, Adrian Lepiarczyk, Roman Wilk i Henryk Wrzosok.

Całkiem niedawno nastąpiło ich zaprzysiężenie.

 

*** Radni wnioskodawcy w swoim zamyśle nie rozstrzygali i nie sugerowali na tym etapie preferowanego rozwiązania. Decyzje w tej sprawie nie może bowiem podejmować kilka osób. Musi to uczynić cała nasza społeczność na podstawie świadomego wyboru. Stanie się to zapewne w szerokich konsultacjach lub referendum. Rolą inicjatorów pomysłu jest natomiast to, by dla każdej z wyżej cytowanych możliwości przedstawić argumenty ,,Za” i ,,Przeciw”, tak by kiedy przyjdzie na to czas, każda osoba mogła dokonać świadomego wyboru.

 

*** Nie jest żadną tajemnicą, że dla zrealizowania tej rewolucyjnej zmiany konieczne jest przeprowadzenie wielu działań i prac. Niezbędne jest ukształtowanie szerokiego grona osób które zajmą się szeregiem nieodzownych prac i działań.

Pomysłem na to jest zarejestrowanie stowarzyszenia o nazwie ,,RUDY – WCZORAJ – DZIŚ i JUTRO – RAZEM”. Prace nad jego utworzeniem i rejestracją trwają. W tej sprawie odbyły się już po wyborach 2 szerokie formalne spotkania mieszkańców Rud w których wstępnie omawiano tą kwestię. Poza tym na bieżąco prace prowadzone są w mniejszych grupach roboczych.

Mamy nadzieję, że niedługo po Nowym Roku zostanie zorganizowane zebranie założycielskie wspomnianego stowarzyszenia.

Po jego utworzeniu i wyłonieniu organów tego stowarzyszenia ruszą prace związane z fizyczną rejestracją w sądzie. Rejestracja może potrwać 2-3 miesięcy.

Na dzień dzisiejszy trwają intensywne prace w kierunku przygotowania projektów dokumentów potrzebnych do utworzenia, powołania i funkcjonowania stowarzyszenia ( statut, itd. ). Dokumenty te muszą zostać złożone przy rejestracji stowarzyszenia.

 

*** Planuje się, że powstałe stowarzyszenie zajmie się nie tylko kwestią transformacji, ale również szeregiem innych ważnych spraw dla mieszkańców – np. działaniami na rzecz budowy nowego przedszkola, budowy chodników na Kolonii Renerowskiej, ul. Rybnickiej i ul. Kozielskiej, oraz szeregiem innych spraw.

 

*** W okresie od minionych wyborów do dzisiaj trwają spotkania przedstawicieli grupy inicjatorów z reprezentantami innych miejscowości i Gmin mające na celu dogłębne omówienie i przeanalizowanie spraw związanych z oddzieleniem się miejscowości od istniejącej gminy i utworzenie nowej gminy lub przyłączeniem do większego miasta na zasadzie dzielnicy. Za nami jest już kilka owocnych spotkań, terminy kolejnych są ustalane i dojdzie do nich jeszcze w bieżącym roku.

Prowadzone są również prace z osobami mającymi duże doświadczenie w zarządzaniu gminnymi finansami – w trakcie których dogłębnie analizowane są potencjalne dochody i wydatki Rud funkcjonujących w innym układzie niż dotychczas. Znamy już pierwsze wnioski.

We wszystkich kwestiach poruszonych powyżej tworzona jest dokumentacja i protokoły, tak by zachowana została przejrzystość i ciągłość tych prac.

 

*** Nie ma co ukrywać, ze do zrealizowania pomysłu potrzebna jest duża liczba osób – najlepiej młodych, wszakże również dla nich zmiany są czynione. Najwyższa pora by nastąpiło ,,płynne” przekazanie sterów odpowiedzialności za rozwój Rud w ręce młodych ludzi.

Doświadczone samorządowo osoby ( radni, ale i inne osoby  ) inicjują więc proces zmiany, będą w niej uczestniczyć, jednocześnie wprowadzając w sprawy samorządowe nowe osoby. Szerokie wsparcie każdego jest mile widziane i stanie się bezcenne.

Pamiętajmy również, że wielu z nas prace te wykonuje w sposób społeczny, kosztem swojego wolnego czasu i swoich środków finansowych, na co dzień pracujemy bowiem w różnych zakładach pracy, nierzadko porozrzucanych na terenie całego Śląska.

 

*** Już niedługo stworzony zostanie elektroniczny internetowy komunikator grupy roboczej prowadzącej prace z lokalną społecznością. Wszystko po to, by na bieżąco sprawnie informować o wszystkim lokalną społeczność. Oraz w celu przeprowadzania szybkich sondaży i konsultacji z mieszkańcami w konkretnych sprawach.

 

*** czynione są starania w celu pozyskania obsługi prawnej wspierającej nasze działania.

 

*** Z chwilą gdy nasz pomysł o rozstaniu z Gminą Kuźnia Raciborska  został upubliczniony jeden z lokalnych portali informacyjnych na swoich łamach uruchomił. tzw. referendum Online.

Naszym zdaniem był to zaledwie maleńki sondaż, na podstawie którego możemy jedynie mówić o odczuciach społecznych w kwestii transformacji. Referendum podlega bowiem innym przepisom i regulacjom prawnym.

W dniu wczorajszym ( 05.12.2018 r. ) opublikowane zostały jego wyniki.

Poniżej przedstawiamy wyniki tego sondażu:

  1. Za opcją – ,,nie dokonywać żadnych zmian, Rudy dalej pozostają w ramach dzisiejszej gminy Kuźnia Raciborska” – głosowało 31 osób ( 8% ),
  2. Za opcją – ,,Rudy przyłączyć do miasta Rybnika jako kolejną dzielnicę tego miasta” – głosowało 197 osób ( 48% ),
  3. Za opcją – ,,Rudy jako samodzielna Gmina w powiecie raciborskim” – głosowało 21 osób ( 5% ),
  4. Za opcją – ,,Rudy jako osobna Gmina w powiecie rybnickim” – głosowało 159 osób ( 39 % ).

Jak więc widzimy wynik głosowania jest bardzo wymowny!

Tylko 8% biorących udział w sondażu nie chce żadnych zmian. Z kolei 92% osób biorących udział w tym sondażu opowiedziało się za tym, by rozstać się z dzisiejszą gminą.

Te wyniki na dzień dzisiejszy pozostawiamy bez komentarza, mogą one jednak stanowić dobry materiał do przemyśleń i dyskusji. Czy pobudzi do myślenia i głębokiej refleksji dzisiejszych włodarzy gmina Kuźnia Raciborska – trudno nam wyrokować?

 

*** Pragniemy również w tym miejscu ustosunkować się do treści słów zamieszczonych na łamach jednego z lokalnych portali – ,,W ostatnich tygodniach, w szczególnie w okresie kampanii wyborczej głośno mówiło się o odłączeniu miejscowości Rudy od Gminy Kuźnia Raciborska. Wiemy, że czas nie był przypadkowy. Dziś praktycznie nikt nie wspomina o tym pomyśle”. Tyle cytat.

Nasza odpowiedź na powyższy zarzut: ,,Mamy nadzieję, że szereg informacji i wyjaśnień które poczyniliśmy powyżej przekona autora słów, że nie miał racji.

Raz jeszcze potwierdzamy, że przedstawienie przez naszą grupę kandydatów pomysłu na wydzielenie się z dzisiejszej gminy i funkcjonowanie Rud w nowych realiach nie był pomysłem ,,na wybory”. Jeśli ktokolwiek tak myśli, to jest w wielkim błędzie. Nasze powyborcze działania to potwierdzają. Tyle tylko, że jakąkolwiek zmianę trzeba w sposób właściwy i odpowiedzialny przygotować aby potem ją przeprowadzić. Deklarując swój udział w realizacji tego pomysłu na żadnym etapie nie zakładaliśmy jego zaniechanie i możliwość nieudanego końca lub niedokończenia sprawy. Pamiętajmy jednak, że decydujący głos będzie należał do każdego naszego mieszkańca.

Manfred Wrona,

Roman Wilk,

Adrian Lepiarczyk,

Henryk Wrzosok.

Redakcja