wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » Rudy PAPROĆ: Miało być pięknie a wyszło błoto i koleiny.

Rudy PAPROĆ: Miało być pięknie a wyszło błoto i koleiny.

Prace remontowe na tej drodze Gmina przeprowadziła w październiku br.  Już wtedy okoliczni mieszkańcy mieli poważne wątpliwości dotyczące tego jak trwały będzie remont drogi ul. Paproć w Rudach. Wątpliwości mieszkańców budziły technologia i sposób przeprowadzenia naprawy. W odpowiedzi otrzymywali zapewnienia, że prowadzone prace nie będą wyrzucone w błoto. Czas jednak szybko zweryfikował stan rzeczy. Mówiąc najogólniej – po kilku tygodniach stan drogi jest katastrofalny. Na znacznym fragmencie drogi zalegają bowiem głębokie koleiny i grube warstwy błota. Sytuacja dla mieszkańców jest nie do zniesienia.  Przez błoto trudno przebrnąć zarówno samochodem jak i pieszo. Mamy głęboką i mokrą jesień, za niedługo nadejdzie zima – mieszkańcy stawiają sobie więc uzasadnione pytanie – co z drogą będzie dalej? Stąd też w minioną sobotę podjęli interwencję u radych Rud.

Niemal natychmiast odbyła się wizja lokalna w terenie która w pełni potwierdziła słuszne uwagi i zastrzeżenia mieszkańców.

Jeszcze w ten weekend, w imieniu tych mieszkańców radni wystosowali pismo do Burmistrza z wnioskiem o natychmiastową naprawę drogi i doprowadzenie jej do stanu umożliwiającego normalne i bezpieczne użytkowanie.

W załączeniu przedstawiamy kilka zdjęć obrazujących sytuacje w terenie oraz pismo skierowane do Gminy. Mamy nadzieję, że naprawa drogi zostanie tym razem przeprowadzona w sposób rzetelny i trwały.

*** Pismo do gminy:

Manfred Wrona – radny,                                                                              Rudy 10.12.2018 r.

Roman Wilk – radny,

Henryk Wrzosok – radny,

Adrian Lepiarczyk – radny,

Burmistrz Miasta i Gminy

Kuźnia Raciborska

ul. Słowackiego 4

Kuźnia Raciborska 47-420

 

dotyczy: stanu nawierzchni drogowej drogi gminnej ul. Paproć w Rudach

               W imieniu mieszkańców ul. Paproć w Rudach informujemy, że stan w/w drogi jest katastrofalny. Na znacznym odcinku tej drogi nawierzchnia jest uszkodzona – powstały głębokie koleiny i zalegają grube warstwy błota. Wszystko to w znacznym stopniu utrudnia mieszkańcom możliwości korzystania z tej drogi.

Nadmieniamy, że stosunkowo niedawno – w październiku br. w/w droga była przez gminę pośpiesznie remontowana poprzez utwardzenie nawierzchni. Już wtedy widząc sposób naprawy drogi i jakość naprawy mieszkańcy interweniowali i zwracali uwagę na to, że naprawa drogi nie przebiega zgodnie ze sztuką budowlaną. Mieszkańcy otrzymali jednak zapewnienie ze strony gminy, że naprawa będzie trwała.

               Wobec zaistniałej sytuacji wnosimy o natychmiastowe podjęcie działań związanych z przeprowadzeniem naprawy uszkodzonej drogi. 

Dziękujemy za pozytywne zrealizowanie tej sprawy.

 

Manfred Wrona,

Roman Wilk,

Henryk Wrzosok,

Adrian Lepiarczyk

O rozwoju sytuacji w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Redakcja