piątek , 12 lipiec 2024
Home » Aktualności » Na placu budowy nowego mostu pojawia się pierwszy sprzęt i obiekty.

Na placu budowy nowego mostu pojawia się pierwszy sprzęt i obiekty.

Jak już pisaliśmy w naszym serwisie końca dobiegły wszelkie prace projektowe oraz procedury związane z wyłonieniem wykonawcy robót pod nazwą – ,,Rozbiórka i budowa, przebudowa mostu nad rzeka Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej DW 919 w km 23+177 w miejscowości Rudy wraz z mostem objazdowy”. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca zadania. Została nim firma ,,NOWAK-MOSTY” Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

Na tym etapie Wykonawca prowadzi rozmowy i czyni ustalenia związane z wejściem w teren prywatny. Nie jest bowiem tajemnicą, że w celu przeprowadzenia tej inwestycji konieczne będzie zajęcie ( korzystanie ) z działek prywatnych właścicieli.

Nastąpiło już przekazanie Wykonawcy placu budowy.  Na wspomnianym placu budowy pojawił się już pierwszy kontener który stanowić będzie zaplecze firmy na czas prowadzenia prac. Z każdym kolejnym dniem w rejonie mostu przybywać będzie różnego rodzaju sprzętu. Apelujemy do wszystkich osób poruszających się w tym obszarze, by zachować daleko idącą ostrożność.

Ogólny szkielet inwestycji wygląda następująco:

– I etap: budowa tymczasowego mostu objazdowego – most ten zostanie wybudowany obok starego mostu po przeciwnej stronie niż położona jest kładka ( a więc od strony Rybnika ). W trakcie prowadzenia budowy tym mostem realizowany będzie transport ( jednym pasem, ruch naprzemienny).

– II etap: rozbiórka starego mostu,

III etap: budowa nowego mostu,

IV etap: likwidacja mostu tymczasowego.

Zakończenie inwestycji ma nastąpić pod koniec 2019 r.

Redakcja