wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » W naszej parafii przypada dzisiaj dzień udzielania Sakramentu I Komunii Świętej.

W naszej parafii przypada dzisiaj dzień udzielania Sakramentu I Komunii Świętej.

Na dzisiejszą niedzielę przypada w naszej parafii udzielenie Sakramentu I Komunii Świętej. To wielka uroczystość, zarówno dla Parafii, ale nade wszystko dla dzieci komunijnych i ich rodzin. To szczególny dzień. Jeden z tych, na który czeka się z wielką niecierpliwością i który zapamiętuje się na całe życie. Dobrze więc, że niebiosa zesłały nam wspaniałą słoneczną pogodę. Już na uroczystości kościelne zjeżdża się cała rodzina, w tym przede wszystkim rodzice chrzestni komunikanta. Towarzyszą oni również w dalszej części pozakościelnych uroczystości komunijnych. W naszej parafii uroczystości komunijne rozpoczęły się o godz. 10.15

*** Pierwsza Komunia Święta – uroczystość katolicka związana z mszą świętą podczas której wierni, przeważnie 9-letnie dzieci, po raz pierwszy przyjmują Sakrament Eucharystii pod postacią Hostii. Dzieci ubierają się w odświętne stroje ( dziewczynki w białe sukienki, chłopcy w garnitury lub w alby komunijne ). Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok. I to zarówno w wymiarze religijnym, jak i przygotowań technicznych.

W niektórych miejscach w Polsce i na świecie praktykuje się wczesną komunię, dla 5-7 latków.

Mówił o niej św. Tomasz z Akwinu: ,,Kiedy dzieci zaczynają już dochodzić do pewnego używania rozumu, tak że mogą się przejąć czcią względem Eucharystii, można im tego sakramentu udzielić”.

Możliwość taką dopuścił Pius X w dekrecie Quam singulari z 1910 o Komunii świętej dzieci. Dziecko może przyjąć Komunię świętą, jeżeli potrafi odróżnić chleb zwykły od Chleba Eucharystycznego i wierzy, że przyjmując Komunię świętą przyjmuje Chrystusa. Przed I Komunią świętą wymagana jest zawsze spowiedź dziecka – pierwsza spowiedź.          Redakcja