czwartek , 11 lipiec 2024
Home » Aktualności » Dzisiaj, tj. w czwartek 21.11.2019 r. obradować będzie gminny Parlament.

Dzisiaj, tj. w czwartek 21.11.2019 r. obradować będzie gminny Parlament.

obradyInformujemy, że już dzisiaj, tj. w czwartek 21.11.2019 r. o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Miasta w Kuźni Raciborskiej odbędzie się kolejna sesja rady miejskiej. Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr XI/2019.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr XII/2019.
 5. Zatwierdzenie protokołu nr XIII/2019.
 6. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 8. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
 9. zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 11. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 12. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 13. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. podatku od środków transportowych.
 15. Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
 16. Wnioski.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 18. Zakończenie.

Redakcja