piątek , 19 lipiec 2024
Home » Aktualności » UWAGA ,,PANY” – to Wy odpowiadacie ,,słono” za zachowanie Twojego przyjaciela.

UWAGA ,,PANY” – to Wy odpowiadacie ,,słono” za zachowanie Twojego przyjaciela.

Wiadomo nie od dziś, że właściciele psów ponoszą odpowiedzialność za naganne zachowania swoich czworonożnych pupili. Niestety zdarza się, że często o tym zapominają. O obowiązkach właścicieli zwierząt domowych w świetle obowiązujących nowych przepisów przypominamy wszystkim ich ….. ,,Panom”. Apelujemy o większą rozwagę w tym zakresie, ponieważ kwoty kar znacznie wzrosły.

Już nie 250 złotych, jak dotychczas, lecz zgodnie z ostatnią nowelizacją wybranych artykułów Kodeksu wykroczeń każdy, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia może spodziewać się grzywny do 1000 zł., ograniczenia wolności lub kary nagany.

Dodatkowo, w § 2 tego artykułu, tj. art. 77, czytamy, że kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Równie wysoką grzywnę przewiduje kolejny artykuł, który przestrzega każdego, który poprzez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się ono niebezpieczne. Wówczas sprawca wykroczenia musi liczyć się z grzywną w wysokości nawet 1000 złotych, karą ograniczenia wolności albo, podobnie jak powyżej, karą nagany. Oczywiście zmiana przepisów objęła także sytuację, kiedy ktoś szczuje psem człowieka. W takim przypadku, należy liczyć się z karą ograniczenia wolności, grzywny albo karą nagany.

Zwykłe środki ostrożności to takie, które wynikają ze zdrowego rozsądku. Są oparte na powszechnym doświadczeniu i zwyczaju. Środki nakazane, to takie, które wynikają z obowiązujących przepisów.

Dla przykładu…

Gminne przepisy mogą zabraniać właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym, poza obręb własnego mieszkania. Inny punkt może wskazywać tereny, gdzie należy prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną, dodatkowo w nałożonym kagańcu. Właścicielom domów dobrze znany jest także przepis dotyczący możliwości zwolnienia psa ze smyczy jedynie na terenie nieruchomości i to w sytuacji, gdy jest ona ogrodzona w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez zwierzę. Co ważne, ogrodzenie takiej parceli musi wykluczyć dostęp osób trzecich i być odpowiednio oznakowana tabliczką z ostrzeżeniem. Na większości placów zabaw dla dzieci, czy w niektórych placówkach, umieszczone są komunikaty dla właścicieli czworonogów informujące o zakazie wprowadzania psów. Przy tej okazji, coraz częściej można spotkać się też w różnego rodzaju tabliczkami informującymi miłośników zwierząt o obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez pieski w przestrzeni publicznej.

Policja apeluje!

Pamiętajmy, że nasz czworonożny przyjaciel postrzegany jest tak jedynie przez nas. Inni ludzie mogą widzieć w nim zagrożenie i uciążliwość dla siebie oraz swoich najbliższych.

http://slaska.policja.gov.pl/

Redakcja