piątek , 12 lipiec 2024
Home » Aktualności » TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY – DLA SIEBIE I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY – DLA SIEBIE I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.

RAZEM – ZMIENIMY RUDY

Ktoś powiedział, że nie ma lepszej cnoty niż być RAZEM. RAZEM, czyli nigdy OSOBNO. Wydaje się że w tym stwierdzeniu jest wiele racji.

Jakiś czas temu grupa lokalnych działaczy samorządowych nie związanych z żadnym ugrupowaniem politycznym przedstawiła lokalnej społeczności ofertę wyborczą w postaci Koalicji RAZEM.

Ideą tego pomysłu było skupienie wokół kilkunastu lokalnych liderów dużego społecznego wsparcia. Stąd też wokół powstałego ruchu skupiło się wiele ugrupowań, organizacji społecznych i środowiskowych oraz indywidualnych autorytetów społecznych.

Efektem tej propozycji było bezdyskusyjne zwycięstwo w kolejnych wyborach samorządowych na terenie naszej Gminy. Tak było do roku 2014, kiedy to rządy w naszej gminie przejęła grupa radnych skupiona wokół nowego Burmistrza. Koalicja RAZEM została wtedy zepchnięta do roli gminnej opozycji.

Od tego czasu mijają właśnie 4 lata. W tym okresie wiele się zmieniło i to w każdym elemencie gminnego życia społecznego a zwłaszcza w zarządzaniu naszą gminą.

Naszym zdaniem, pogorszyło się na tyle, że w wielu społecznych tematach nowa sytuacja uniemożliwiła wzajemną współpracę z grupą rządzącą na rzecz lokalnego środowiska.

Dzisiaj z perspektywy tych 4 lat z całą pewnością można stwierdzić, że mimo takiej sytuacji ruch RAZEM w tym czasie nie zapomniał o swoich wyborcach. Wszystkie problemy i sprawy społeczne były na bieżąco rozwiązywane w taki sposób, że odczuwało się na co dzień bliskość tego ruchu z elektoratem wyborczym. W tym właśnie tkwi idea naszego modelu współpracy z całym społeczeństwem.

Niestety wiele naszych działań na łonie rady miejskiej było torpedowanych i odrzuconych. Tak właśnie stało się między innymi w trakcie dyskusji nad znaczną podwyżką opłat za odbiór śmieci.  Zdecydowanie byliśmy przeciw tak drastycznej podwyżce.

Jest to dowód na to, że ugrupowanie RAZEM jest i było otwarte na wszelką konstruktywną współpracę dla dobra społeczeństwa.

Tak było i jest – a jak będzie?

Wraz z tym jak przybliża się termin kolejnych wyborów samorządowych, prace organizacyjne i przygotowawcze do nich ulegają przyśpieszeniu.

Po doświadczeniach z ostatnich 4 lat, postanowiono, że formuła ruchu wyborczego zostanie zmieniona i zmodyfikowana ale nade wszystko udoskonalona i rozszerzona. Przy czym propozycja zmian będzie daleko idąca.

Powstał społeczny komitet wyborczy pod nazwą – ,,TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY – DLA SIEBIE I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”.

Komitet ten wystawił we wspomnianych wyborach 4 kandydatów na radnych rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Są nimi: Manfred Wrona, Roman Wilk, Adrian Lepiarczyk i Henryk Wrzosok.

Pośród wielu spraw do załatwienia w trakcie kolejnej kadencji ci kandydaci wysunęli zasadniczą kwestię dla naszej miejscowości. Mianowicie – czy dalej Rudy powinny uczestniczyć w ramach tak funkcjonującej gminy Kuźnia Raciborska? Zdaniem kandydatów na radnych i grupy osób skupionych wokół nich – NIE! Najwyższa pora na zasadniczą zmianę.  A więc – RUDY OSOBNO! A Kuźni Raciborskiej – Dziękujemy.

Z taką propozycją kandydaci na radnych zwrócą się do mieszkańców Rud w trakcie trwającej kampanii wyborczej. Oddając w ręce całej lokalnej społeczności ocenę tej propozycji i jej zaakceptowanie oraz czynne wsparcie. Pamiętajmy wszakże, że w przeszłości Rudy były samodzielną Gminą.

Nasza oferta jest konkretna i bardzo szczera

Jak więc widzimy twórcy ruchu TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY idąc do wyborów samorządowych pragną społeczeństwu a tym samym wyborcom przedstawić nową formułę funkcjonowania naszej miejscowości.

W trakcie kampanii wyborczej nasi przedstawiciele dotrą do wszystkich środowisk społecznych, tak aby w sposób jak najlepszy przybliżyć wyborcom swoją ofertę poczynienia zasadniczej zmiany.

Pragniemy jednak wyraźnie podkreślić, że ideę sprawowania władzy rozumiemy jako służbę społeczną na rzecz tego społeczeństwa, które powierzyło nam swój mandat zaufania. Wierzymy, że w kolejnych wyborach zaufanie społeczne skierowane w stronę ruchu TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY będzie na tyle duże, że przyczyni się ono do fizycznego i psychicznego wzmocnienia szeregów naszych działaczy. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza w aspekcie proponowanych zmian. Chodzi o tak często przywoływany mandat społeczny.

Dobry wynik wyborczy pozwoli na powrót naładować akumulatory, z których trzeba będzie czerpać siły i pomysły w kolejnych latach. Sprawą oczywistą jest bowiem to, że nasze społeczne role wymagają ogromnej siły, woli, wytrwałości i konsekwencji, ciągle nowych pomysłów, a przede wszystkim wielkiej determinacji w pracy.

Mało nas do ,,pieczenia chleba”

Do zrealizowania naszej idei potrzebna jest duża liczba osób młodych, wszakże również dla nich zmiany są czynione. Najwyższa pora by nastąpiło ,,płynne” przekazanie sterów odpowiedzialności za rozwój Rud w ręce młodych ludzi. Doświadczone samorządowo osoby zainicjują więc proces zmiany, jednocześnie wprowadzając w sprawy samorządowe nowe osoby. W celu przeprowadzenia tych spraw powołane zostanie Stowarzyszenie – ,,RUDY – WCZORAJ – DZIŚ i JUTRO – RAZEM”. I tutaj szerokie wsparcie każdego stanie się bezcenne.

Pamiętajmy również, że wielu z nas prace te wykonuje w sposób społeczny, kosztem swojego wolnego czasu i swoich środków finansowych, na co dzień pracujemy bowiem w różnych zakładach pracy, nierzadko porozrzucanych na terenie całego Śląska.

Zbudujmy  naszą Małą Ojczyznę

W tym zdaniu zawarta została cała prawda i idea naszego działania. Los naszej Małej Ojczyzny w której przyszło nam żyć, leży bowiem w naszych rękach. Dlatego właśnie osoby te muszą być kompetentne i odpowiedzialne, takie które potrafią wykreować rozwój tego Heimatu. Jako społeczność ciągle musimy się rozwijać, nikt bowiem z perspektywy Warszawy lub Katowic nie rozwiąże naszych problemów.

Niestety, jak pokazują ostatnie lata wiele naszych problemów również gmina Kuźnia Raciborska nie potrafi rozwiązać. Bardzo często są to bardzo drobne potrzeby społeczne lub problemy. Stąd też musi nas reprezentować taki korpus działaczy samorządowych i urzędników, który nie ugnie się przed tymi z ,,centrali”. Musimy mieć świadomość, że mamy bardzo dużo mądrych i merytorycznych ludzi, idzie tylko o to, aby RAZEM udało nam się ich uaktywnić i przekonać do włączenia się w nurt ważnych i zasadniczych zmian dla Rud. Nie można tego jednak zrobić, bez społecznego zaufania, a co za tym idzie bez wsparcia tegoż społeczeństwa. Temu zaś służą kolejne następujące wybory, które dają bądź też odbierają społeczny mandat zaufania.

Kto jest adresatem naszego projektu?

Najogólniej należałoby powiedzieć – wszyscy. Przy czym jasno należy podkreślić, że proponowanych zmian chcemy dokonać przy udziale i wsparciu ludzi mieszkających w Rudach od zawsze, ale również tych którzy swoje życie ( mieszkanie ) z Rudami związali w ostatnich latach. Tylko wtedy bowiem proponowane zmiany mają sens.

Wiele osób i środowisk chce wzbudzić w nas niechęć i bezczynność.

Nie poddajmy się powszechnie panującym negatywnym nastrojom społecznym, które namawiają nas do bezczynności społeczno-politycznej. Wypowiadane opinie, w których jej autorzy starają się zniechęcić do udziału w wyborach, w naszym wymiarze lokalnym nie są uzasadnione. Przez pryzmat takiej polityki i jej ,,bohaterów” nie można dokonywać lokalnej oceny.

Nie może być tak, byśmy poddawali się tym prymitywnym manipulacjom.

Gmina, Powiat, Województwo i Warszawa powinny mieć wobec lokalnej społeczności tylko obowiązki. I służyć tej społeczności. Natomiast My tutaj na dole powinniśmy odpowiedzialnie kształtować wymiar zmian. Nie pozwólmy nikomu obcemu zniszczyć naszego śląskiego myślenia, gospodarowania i filozofii działania. Powszechnie przyjęło się mówić o nas – to MY!!!

Sami powinniśmy decydować o naszych sprawach

W prawdziwym gospodarowaniu kluczowym zadaniem wydaje się być wydawanie społecznych pieniędzy. Nikogo przecież nie trzeba przekonywać, że pieniądz wydawany jest najlepiej i najgospodarniej wtedy kiedy wydawany jest niemal rękami społeczności a nie za sprawą ślepych biurokratycznych systemów.

Nie wstydźmy się więc mówić o konieczności zmian, brońmy naszych racji i naszego myślenia, brońmy naszych przedstawicieli, przecież oni są cząstką nas samych. Kto jeżeli nie oni będzie nas skuteczniej reprezentować w dobie planowanego w centrali ,,zamachu” na lokalną samorządność? Wszakże, Rudy to nasza Mała Ojczyzna.

W tym miejscu pozostaje więc tylko stwierdzić – róbmy swoje. I czyńmy zmiany na miarę nowych i nowoczesnych Rud.

Wbrew powszechnym opiniom namawiajmy się do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach samorządowych. Sprawmy, aby w dniu wyborów nie zabrakło nas przed urnami wyborczymi, wszakże pamiętajmy, że nieobecni nie mają racji. Na przekór niektórym sceptykom mówmy – ,,Pójdźmy wszyscy do Wyborów”, a kiedy tak się stanie, damy świadectwo naszej odpowiedzialności i troski o naszą Małą Ojczyznę. Tak niech się stanie. ,,TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY.

TO MY!

Adrian Lepiarczyk,

Roman Wilk,

Henryk Wrzosok,

Manfred Wrona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja