wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » RUDYExit – Dlaczego?

RUDYExit – Dlaczego?

Wybory samorządowe są coraz bliżej. W jednym z naszych wcześniejszych materiałów przedstawiliśmy dokładny wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych w naszej gminie, jak również szczegółowe listy osób kandydujących na burmistrza, radnego do gminy, radnego do powiatu raciborskiego oraz radnego Sejmiku  Śląskiego. Na szczegółowe podkreślenie zasługuje fakt, że w wyborach do rady gminy w Rudach zarejestrowany został tylko 1 komitet wyborczy wyborców. Jest nim  KWW ,,TO MY! RAZEM ZMIEŃMY RUDY – DLA SIEBIE I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”. Ten komitet w swojej informacji skierowanej do mieszkańców Rudy zaproponował, 4 kandydatów na radnych rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Są nimi: Manfred Wrona, Roman Wilk, Adrian Lepiarczyk i Henryk Wrzosok.

Z jakim programem wyborczym ta grupa kandydatów startuje?

Swój program wyborczy ta grupa radnych nazwała – ,,50 spraw których realizacja zmieni Rudy”.

Są to sprawy i tematy kwestii zasadniczej. Niestety trzeba podkreślić, iż  z realizacją których dotychczasowa gmina nie potrafi sobie dać rady. Już niedługo na naszych łamach przedstawimy szczegółowo cały ten program i każdą z kwestii omówimy szczegółowo.

W tym miejscu musimy jednak przypomnieć, że pośród wspomnianych wielu spraw do załatwienia w trakcie kolejnej kadencji  w/w kandydaci wysunęli zasadniczą kwestię dla naszej miejscowości.

Mianowicie – czy dalej Rudy powinny uczestniczyć w ramach tak funkcjonującej gminy Kuźnia Raciborska? I powiatu? Zdaniem kandydatów na radnych i grupy osób skupionych wokół nich – NIE! Najwyższa pora na zasadniczą zmianę.  A więc – RUDY OSOBNO! A Kuźni Raciborskiej – Dziękujemy.

Z taką propozycją kandydaci na radnych zwrócą się do mieszkańców Rud w trakcie trwającej kampanii wyborczej. Oddając w ręce całej lokalnej społeczności ocenę tej propozycji i jej zaakceptowanie oraz czynne wsparcie. W trakcie analizy tej propozycji pamiętajmy o tym, że w przeszłości Rudy były samodzielną Gminą.

Jaki jest powód tak radykalnej postawy?

Inicjatywa w sposób bardzo zasadniczy i poważny kształtowała się w trakcie ostatnich 4 lat samorządowych.  Te mijające 4 lata dały naszemu środowisku nowe doświadczenia.

Niestety, w tym okresie w sposób zasadniczy pogłębiły się dysproporcje w postrzeganiu poszczególnych miejscowości w naszej gminie. W tym głównie na linii miasto-wioska.

Wiele najważniejszych spraw które zostały zapowiedziane, że zostaną zrealizowane w krótkim czasie, do dzisiaj nie zostały przeprowadzone. I wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o wielkie strategiczne dla Rud tematy inwestycyjne, czy też remontowe.  W wielu przypadkach chodzi o drobne sprawy i tematy. Takie z życia bieżącego. Jednak ważne i wynikające ze społecznego zapotrzebowania.

Cały świat przyśpiesza, społeczeństwa stają się coraz bardziej nowoczesne, młode pokolenie ma od rządzących nimi konkretne oczekiwania. Raz złożone obietnice – muszą być realizowane. W przeciwnym bowiem przypadku adresaci obietnic mają oczywiste prawo do rozliczania osób lub całej klasy politycznej.

Rudy stanowią drugą miejscowość w naszej gminie, należy się więc naszej miejscowości proporcjonalny udział budżetowy. Tymczasem jaskrawa różnica w tym względzie widoczna jest na wielu płaszczyznach. W inwestycjach, remontach, sprawach bieżącego utrzymania i chyba najwyraźniej w udziale poszczególnych miejscowości w środkach budżetowych kierowanych na szeroko rozumianą kulturę. Dla porównania można byłoby zacytować kwoty pieniędzy skierowane na sztandarowy festyn w mieście i w każdej z pozostałych miejscowościach.

Burmistrz Paweł Macha w rozmowie z klasą polityczną Powiatu Raciborskiego nie pozostawił żadnych złudzeń!

W tym miejscu wskazane jest zapoznanie się ze stanowiskiem burmistrza naszej gminy w kwestii związku gminy Kuźnia Raciborska z Powiatem Raciborskim wyrażone w 2017 r.  Sam burmistrz jasno określa stanowisko i determinację władz gminy Kuźnia Raciborska w tych relacjach. Co prawda w tej dyskusji chodzi o relacje Gmina Kuźnia Raciborska – Powiat Raciborski.

Komitet wyborczy KWW ,,TO MY! RAZEM ZMIEŃMY RUDY – DLA SIEBIE I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ” stoi na stanowisku, że w jeszcze gorszej kondycji są wewnątrzgminne relacje na linii Kuźnia Raciborska – Rudy, oraz szerzej Kuźnia Raciborska – poszczególne wioski. I ta sytuacja stała się zalążkiem społecznej inicjatywy ludzi młodych i średniego pokolenia.

*** Przeczytaj koniecznie: Wypowiedź burmistrza z dnia 27.02.2017 r. na sesji Rady Powiatu Raciborskiego:

http://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/56344—379–oacute—322-ta-kartka-od-burmistrza-paw–322-a-machy–czyli-ku–378-ni-raciborskiej-coraz-bli–380-ej-do-rybnika–czy-sko–324-czy-si–281–to-przeprowadzk–261–tej-gminy-.html

W swoim wystąpieniu burmistrz mówił o możliwej ,,przeprowadzce” całej naszej gminy z Powiatu Raciborskiego do Powiatu Rybnickiego.

My natomiast mówimy o podziale naszej gminy ( wydzieleniu Rud ) i zapytaniu wyborców, czy z taką propozycją się identyfikują. Wyborcom przedstawiony zostanie zamysł –  oraz propozycja co dalej, po ewentualnym wydzieleniu Rud z dotychczasowej gminy.

Pamiętajmy jednak, że to mieszkańcy naszej miejscowości w swojej całej zbiorowości mają mandat w podejmowaniu tak ważnych decyzji dla swojej miejscowości. Nie poszczególni działacze lub politycy.

Stąd też, w zasadniczym fragmencie proponowanych działań rozdzielenia będzie Referendum.  To w nim każdy mieszkaniec będzie mógł wypowiedzieć się w zakresie proponowanej zmiany. I dopiero tak wyrażone zdanie mieszkańców będzie miało wymiar mandatu do przeprowadzenia zmian.

Są wzory do naśladowania

Nasza ocena Gminy jest jednoznaczna. Gmina w wielu sprawach jest niewydolna, dobitnie pokazały to kolejne zebrania mieszkańców w trakcie których mieszkańcy od kilku lat dopominają się o realizacje konkretnych, czasami bardzo prostych i nie wymagających wielkich finansów spraw. Tymczasem, sprawy te nie są realizowane i ciągle są spychane na kolejne lata.

Jednocześnie widzimy jak wokół nas szybko i pięknie zmienia się świat, mowa oczywiście o bliższych i dalszych okolicach.

Przykład bliski – to miasto Rybnik, przykład dalszy czeskie Bolatice.

Funkcjonowanie tych dwóch zgoła odmiennych miejscowości i społeczności samorządowych pokazuje, że zarówno ,,duży” jak i mały może więcej i lepiej. Takich miejscowości z całą pewnością jest o wiele więcej. Równajmy więc do nich a nie popadajmy w wszechogarniającą niemoc.

Kilka prawd oczywistych

Rudy od dawna mają więcej związków z Rybnikiem niż Raciborzem. Rudzka młodzież w przeważającej mierze uczy się w rybnickich szkołach, ludzie leczą się w rybnickim szpitalu i u specjalistów zlokalizowanych w Rybniku. W Rybniku pracują i robią zakupy w sklepach wielkogabarytowych sieci, korzystają z targowiska, kawiarni, restauracji, itd. Mamy dobrze funkcjonującą między Rybnikiem a Rudami komunikację miejską, co w kapitalny sposób poprawia możliwości komunikacyjne wielu osób – tych posiadających samochody, ale również nie zmotoryzowanych.

W ostatnim okresie w Rudach zainaugurowała działalność Fundacja na Rzecz Centrum Rehabilitacji w Chorobach Onkologicznych. I właśnie tu ma się pojawić Centrum Rehabilitacji w Rudach. Wraz z miastem Rybnik rozpocznie się kampania informacyjna pod nazwą „NIE CZEKAJ RAKA”, propagująca świadome zarządzanie zdrowiem.

Również sam Rybnik dąży do głębszej integracji z Rudami, realizując m.in. budowę kolejowego połączenia wąskotorowego Rudy-Rybnik Stodoły. Mamy drożną ścieżkę rowerową którą niemal każdego dnia, a zwłaszcza w weekendy i święta setki rowerzystów z Rybnika trafia do Rud. Rowerzyści podróżują również z Rud do Rybnika.

Rudy i Rybnik łączy również rzeka Ruda i ciągle rozwijająca się działalność rekreacyjna na tym akwenie wodnym.

Płaszczyzn wspólnego działania jest o wiele więcej. Widzimy je każdego dnia, bowiem to życie kieruje nas w stronę Rybnika. I odwrotnie.

Redakcja