niedziela , 25 luty 2024
Home » Aktualności » Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kuźnia Raciborska ze środków UE

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Kuźnia Raciborska ze środków UE

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w wysokości 2 520 473,81 zł. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Wartość całości projektu to kwota 3 525 411,20 zł, która zostanie przeznaczona na termomodernizację ośmiu gminnych obiektów. Realizacja ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Gminie Kuźnia Raciborska.

Termomodernizacji poddane zostaną budynki: Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej, ZGKiM w Kuźni Raciborskiej, Przedszkola w Rudach, Wiejskiego Ośrodka Kultury w Turzu, OSP Turze, OSP Jankowice, OSP Ruda Kozielska oraz gminny budynek przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej.

Zakres prac wynikający z realizacji projektu:

Przedszkole przy ul. Słowackiego 18 w Kuźni Raciborskiej

Ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji c.w.u wraz z dostawą i montażem powietrznej pompy ciepła c.u.w., modernizacja instalacji c.o. – wymiana źródła ciepła.

*** Czytaj: https://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/2235-wsparcie-finansowe-dla-kuzni-raciborskiej-na-termomodernizacje

Redakcja