czwartek , 6 październik 2022
Home » Aktualności » Radni z Rud złożyli w gminie wniosek o pilne przedłożenie wszelkich informacji na temat planów budowy kopalni i zakładu przeróbczego w Rybniku-Paruszowiec.

Radni z Rud złożyli w gminie wniosek o pilne przedłożenie wszelkich informacji na temat planów budowy kopalni i zakładu przeróbczego w Rybniku-Paruszowiec.

Trwa procedura uzyskania koncesji na wydobycie złoża Paruszowiec w okolicach Rybnika przez spółkę Bapro. Miasto Rybnik, po zapoznaniu się z raportem oddziaływania na środowisko, jest przeciwne budowie zakładu, który zrujnuje przyrodę w regionie.  Nikogo nie musimy przekonywać do tego, że negatywny wpływ wydobycia w pierwszej kolejności dotyczy Rud.  Potwierdzają to również władze Rybnika.  Diagnoza ekspercka jest prosta i oczywista – Nowa kopalnia zniszczy park krajobrazowy również w Rudach!!!! Czy powinniśmy i możemy na to pozwolić? Naszym zdaniem NIE!!! Władze miasta Rybnik podejmują zdecydowane działania, by budowa nie doszła do skutku. Jednak bez masowego wsparci społecznego te działania urzędników mogą zakończyć się porażką. Stoimy na stanowisku, że również nasze lokalne społeczeństwo powinno zdecydowanie zaprotestować i wesprzeć działania rybnickich włodarzy i wzmocnić opór społeczny mieszkańców Rybnika i okolic.

Mając powyższe na względzie grupa 4 radnych z Rud: Adrian Lepiarczyk, Henryk Wrzosok, Roman Wilk i Manfred Wrona w dniu wczorajszym na sesji rady miejskiej złożyło Wniosek w tej sprawie.  We wniosku radni proszą by gmina pozyskała z Rybnika w trybie pilnym wszelkie niezbędne informacje i fakty w tej bulwersującej sprawie. Ich analiza, być może społeczna dyskusja pokażą czy i jak mamy wesprzeć samorząd Rybnika w walce o to by nie dopuścić do budowy nowej kopalni w Rybniku.

Czy wszystkie podjęte działania pomogą w tym, że kopalnia i zakład przeróbczy nie powstaną? Oczywiście czas pokaże. Jedno jest pewne – to my sami społeczeństwo Rud i okoli, oraz mieszkańcy Rybnika i okolić sprawę musimy wziąć w własne ręce. Prosimy wszystkich o szerokie wsparcie naszych działań w tej sprawie.

Redakcja

*** Czytaj również: http://znadrudy.pl/aktualnosci/pomozmy-rybnikowi-i-sobie-by-na-paruszowcu-nie-powstala-nowa-kopalnia-i-zaklad-przerobczy-wegla-zagrozenie-dla-rud-jest-olbrzymie/

*** Treść wniosku: