wtorek , 16 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Pójdziemy do wojska!

Pójdziemy do wojska!

Mieszkańcy województwa śląskiego dostają wezwanie do wojska. Armia wzywa rezerwistów na ćwiczenia wojskowe. Wezwanie do wojska może dostać każdy mężczyzna, kto złożył przysięgę i otrzymał przydział mobilizacyjny. Otrzymują je już także mieszkańcy województwa śląskiego. Ćwiczenia wojskowe są obowiązkowe, a szanse, by ich uniknąć, niewielkie. Ćwiczenia wojskowe rozpoczną się w kwietniu br. Są obowiązkowe.

Wezwanie na ćwiczenia wojskowe może dostać każdy żołnierz przeniesiony do rezerwy i posiadający przydział mobilizacyjny. Dostają je także mieszkańcy województwa śląskiego. Ćwiczenia są obowiązkowe i rozpoczną się w kwietniu.

Jak mówi mjr Mariusz Maury z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach, w ostatnich miesiącach ćwiczenia nie były organizowane. Podjęto jednak decyzję, by wznowić je w II kwartale 2022 roku. Będą odbywać się na terenie całego kraju.

– W tym roku rozkazem wyższych przełożonych ćwiczenia ruszą od drugiego kwartału. Jeśli nic się nie zmieni pod względem pandemii, to od kwietnia w jednostkach będą prowadzone ćwiczenia. Ćwiczenia są obowiązkowe, a możliwości ich uniknięcia są naprawdę niewielkie. Dlatego wysyłamy karty od lutego, aby rezerwiści mieli czas przygotować swoje życie zawodowe i prywatne na okres ćwiczeń – mówi mjr Mariusz Maury.

Wezwanie otrzymują żołnierze przeniesieni do rezerwy, którzy złożyli niegdyś przysięgę i posiadają przydział mobilizacyjny. Dowódcy jednostek przekazali do Wojewódzkich Komend Uzupełnień imienne listy osób, które mają otrzymać wezwanie. Niektórzy są zaskoczeni, że dostają wezwanie już w lutym, by stawić się w kwietniu. Trzeba zaznaczyć, że otrzymuje się je bez względu na obecną sytuację zawodową. Osoby zatrudnione, czy samozatrudnione, będą miały czas na to, by przygotować się do wyjazdu na ćwiczenia. Dodatkowo, wysyła się je w oparciu o adres zameldowania. Osoby, które mieszkają już w innej części Polski, a nawet świata, również muszą się na nie stawić.

– Ćwiczenia są obowiązkowe, a możliwości ich uniknięcia są naprawdę niewielkie. Dlatego wysyłamy karty od lutego, aby rezerwiści mieli czas przygotować swoje życie zawodowe i prywatne na okres ćwiczeń. Dla nas ważny jest adres zameldowania. Jeśli ktoś pracuje za granicą, stale, lub okresowo, a wciąż jest zameldowany w Polsce, też jest objęty obowiązkiem ćwiczeń. Zwolniony będzie tylko w sytuacji, kiedy wymelduje się z Polski – mówi mjr Mariusz Maury.

Co zrobić, gdy otrzymamy takie wezwanie, a jesteśmy zatrudnieni? Okazuje się, że osoba wezwana na ćwiczenia ma w tej sytuacji obowiązek poinformowania o tym pracodawcy najszybciej, jak to możliwe.

– Żołnierz rezerwy, po zapoznaniu się z wykazem ćwiczeń wojskowych, informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne, oraz o zmianach w tym wykazie, a także powiadamia go o powołaniu na te ćwiczenia. Także wojskowy komendant uzupełnień informuje pracodawcę osoby powoływanej o jej powołaniu do czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz gdy powołanie następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa. W przypadku żołnierza rezerwy, powołanego na ćwiczenia wojskowe rotacyjne, wojskowy komendant uzupełnień powiadamia jego pracodawcę również o dniach, w których te ćwiczenia będą się odbywać, i o zmianach w wykazie tych ćwiczeń – czytamy na stronie WKU.

Pracodawca w takiej sytuacji udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego. Nie oznacza to jednak, że żołnierz zostaje bez środków do życia. Za udział w ćwiczeniach należy mu się wynagrodzenie.

– Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwu i półkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych albo w okresie poprzedzającym dany miesiąc pełnienia okresowej służby wojskowej, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – informuje WKU.

Redakcja