wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » Poczty w Rudach nie ma, czy jeszcze powróci?

Poczty w Rudach nie ma, czy jeszcze powróci?

Co jakiś czas mieszkańcy Rud i najbliższych okolic muszą się oswoić z faktem, że działająca przez ostatni okres poczta kończy przyjmowanie petentów. Innymi słowy, funkcjonująca placówka zostaje zamknięta. Zazwyczaj powód jest jeden – agent zrezygnował z prowadzenia działalności i rozwiązał zawartą umowę z Pocztą Polską. Oczywiście mówiąc o poczcie mamy na myśli ,,najmniejsze” jej wydanie czyli agencję pocztową, lub inaczej – punkt pocztowy.

W bieżącym okresie znajdujemy się dokładnie w takiej chwili. Jak się okazuje na przestrzeni ostatnich kilku lat poczta mocno ograniczyła swoją działalność na naszym obszarze i zmieniła ją do funkcjonowania tzw. Agencji Pocztowej. Tyle tylko, że poszczególni agenci, najpierw negocjują trudne warunki postawione przez Pocztę Polską, potem podejmują działalność placówki, by w dalszej kolejności życie weryfikowało istnienie agencji i w efekcie dochodzi do zaprzestania działalności. I tak w koło.  

Najnowsze informacje w sprawie funkcjonowania Agencji Pocztowej w Rudach są takie, że działająca  Agencja Pocztowa w Rudach zaprzestała swojej działalności z dniem o1.10.2018 r. I poczty w Rudach nie ma! Niestety  warunki były takie, że nie udało się utrzymać punktu.

W dniu dzisiejszym nasza redakcja zrobiła swoje ,,śledztwo” w tej sprawie. Szukaliśmy odpowiedzi na 2 zasadnicze pytania:

  1. Dlaczego kolejna Agencja Pocztowa musiała zakończyć swojej działalności?
  2. Kiedy po raz kolejny do Rud powróci placówka realizująca usługi pocztowe?

Na obydwa pytania uzyskaliśmy odpowiedź. Na ile ona przekonuje naszych czytelników i mieszkańców pozostawiamy już do oceny naszych czytelników.

W celu wyjaśnienia sprawy przeprowadziliśmy rozmowę z przedstawicielem Region Sieci Poczty Polskiej w Katowicach, Działem Koordynacji Sieci. Sympatyczna rozmówczyni wyjaśniła nam kilka kwestii dotyczących funkcjonowania placówek pocztowych.

Pierwszy fakt który udało nam się ustalić mówi, że to dotychczasowy Agent prowadzący Agencję Pocztową w Rudach zrezygnował z prowadzenia placówki.  Powód? W tej kwestii zostaliśmy odesłani do Agenta.

Nasza rozmówczyni stwierdziła jedynie, że zasady współpracy Poczty Polskiej z Agencjami Pocztowymi są jednolite w całym kraju i ustalane są centralnie. I jeszcze jedno – Poczta Polska poszukuje kolejnego chętnego do prowadzenia Agencji Pocztowej w Rudach.

Według naszych informacji zasady funkcjonowania poczty wyglądają następująco: Poczta Polska posiada 1 placówkę w każdej gminie oraz 1 placówkę na 5 885 mieszkańców w gminach miejsko-wiejskich, przy wymogu 6 tys. mieszkańców. Firma utrzymuje także jedną placówkę na każde 75,48 km2 w gminach wiejskich, przy wymaganiach, aby 1 placówka była na każde 85 km2.

 

*** A co na to Najwyższa Izba Kontroli która przeprowadziła kontroli Poczty Polskiej za lata 2011-2014?

Po kontroli NIK stwierdziła m.i.:

,,Restrukturyzacja Poczty Polskiej, polegająca m.in. na zamykaniu urzędów pocztowych i zmniejszeniu zatrudnienia, pogorszyła dostępność powszechnych usług pocztowych – uznała NIK, wydając PP ocenę “pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości”.

NIK zbadała dostępność usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską w latach 2011 – 2014. (Na początku 2013 r. rynek pocztowy został otwarty dla konkurencyjnych w stosunku do Poczty Polskiej, operatorów.)

Jak podano, kontrolerzy sprawdzili, jak na zliberalizowanym rynku pocztowym restrukturyzująca się spółka wypełnia zadania operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, tj. przede wszystkim przyjmowania i doręczania przesyłek listowych o wadze do 2000 g oraz paczek pocztowych o wadze do 10 000 g i realizowania przekazów pocztowych.

Według komunikatu NIK “restrukturyzacja Poczty Polskiej polegała głównie na redukcji placówek pocztowych i zatrudnienia”. Kontrolerzy stwierdzili, że w latach 2012 – 2014 Poczta Polska zmniejszyła liczbę urzędów o blisko 11 proc, a poziom zatrudnienia o 13 proc.

“Bezwzględnie zmniejszyło to dostępność powszechnych usług pocztowych” – oceniła NIK, zaznaczając, iż na takie postępowanie zezwoliły zliberalizowane przepisy, dotyczące gęstości sieci urzędów pocztowych. Z przeprowadzonej przez Izbę ankiety wynika, że “klienci są niezadowoleni z szybkości obsługi w urzędach pocztowych, wysokości cen za usługi pocztowe oraz pracy listonoszy”. Tyle zasadniczych fragmentów raportu pokontrolnego”.

Oczywiście Poczta Polska ustosunkowuje się do protokołu.

O szczegółach pokontrolnych czytaj tutaj: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/restrukturyzacja-poczty-polskiej-sa-wyniki,102,0,1985638.html

W efekcie naszych działań zostaliśmy odesłani do Rzecznika Poczty Polskiej w Warszawie. To ta instytucja ( osoba ) upoważniona jest do udzielania informacji w sprawach poczty. Już niebawem skontaktujemy się z tą osobą. Czy jednak ta rozmowa cokolwiek zmieni?

 

*** Tymczasem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej 21 września br. ogłosił ogłoszenie dotyczące wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 12m2, który mieści się w Hali Sportowej w Rudach przy ul. Rogera 2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym usług pocztowych. Ofertę można składać w sekretariacie MOKSiR, w zamkniętej kopercie do 28 października 2018 r.

Ogłoszenie mówi o poszukiwaniu podmiotów chętnych do prowadzenia działalności gospodarczej w tym usług pocztowych. Czy znajdzie się kolejny chętny? Czas pokaże.

Redakcja