piątek , 12 lipiec 2024
Home » Aktualności » AKTUALIZACJA! ODPOWIADAMY NA PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI. Masz wątpliwości – wejdź i przeczytaj.

AKTUALIZACJA! ODPOWIADAMY NA PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI. Masz wątpliwości – wejdź i przeczytaj.

AKTUALIZACJA: Czytaj pytania i odpowiedzi na nie.

Grupa młodych ludzi z Rud zainicjowała za pośrednictwem kandydatów na radnych do rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej dyskusję nad kluczową ich zdaniem kwestią dla naszej miejscowości – Jak dalej mamy żyć? Mianowicie, chodzi o to – czy dalej Rudy powinny uczestniczyć w ramach tak funkcjonującej gminy Kuźnia Raciborska? I powiatu? Zdaniem kandydatów na radnych i grupy osób skupionych wokół nich – NIE! Najwyższa pora na zasadniczą zmianę.  A więc – RUDY OSOBNO! A Kuźni Raciborskiej – Dziękujemy.

Z taką propozycją kandydaci na radnych zwracają się do mieszkańców Rud w trakcie trwającej kampanii wyborczej. Oddając w ręce całej lokalnej społeczności ocenę tej propozycji i jej zaakceptowanie oraz czynne wsparcie. W trakcie analizy tej propozycji pamiętajmy o tym, że w przeszłości Rudy były samodzielną Gminą.

Po opublikowaniu w masmediach tej inicjatywy na ich łamach rozgorzała dyskusja na ten temat. I jak to zazwyczaj bywa w komentarzach i dyskusjach pojawiają się 2 grupy komentujących – Ci którzy pomysł popierają, oraz ci którzy na pomysł patrzą sceptycznie. Bywają jednak i takie osoby, które w sposób niewybredny inicjodawców atakują, pomawiają a także dezinformują opinię publiczną poprzez pisanie półprawd, informacji nieprawdziwych i szkalujących poszczególne osoby grupy inicjatywnej.

W związku z taką sytuacją, nasza redakcja postanowiła regularnie na te pytania, wątpliwości i ewentualne zarzuty oraz pomówienia odpowiadać w sposób rzeczowy na naszych łamach. Tak by każdy mieszkaniec Rud ( i nie tylko ) mógł  poznać prawdę i nie był przez nikogo manipulowany.

Internautów i osoby komentujące naszą sprawę w rozmaitych mediach prosimy o zachowanie rozwagi, tak by niektóre z wpisów nie naruszały dóbr osobistych nikogo z nas. Każde skrajne nieprawdziwe i pomawiające stwierdzenie zostanie bowiem poddane właściwej procedurze prawnej. Pamiętajmy, że w dzisiejszej dobie w elektronicznych  mediach nie ma anonimowych osób.

Nie pozwólmy również na to, by ,,politykierzy” w których nasza inicjatywa ,,uderzyła” bezpośrednio podzielili nas i sterowali nami zza lasu. Pamiętajmy, o tym, że nie ma większych wartości ponad – dobre zdrowie, dobre wzajemne współistnienie i przyjaźń. Niech Nasza Mała Ojczyzna da odpór takim praktykom i pokaże naszą siłę i jedność wokół naszego Heimatu. Taka postawa stanie się zalążkiem wielkiej sprawy którą chcemy zrealizować dla naszej miejscowości i naszych mieszkańców.

*** ODPOWIADAMY NA PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI:

  1. Pytanie: dlaczego propozycja oddzielenia się Rud od Gminy Kuźnia Raciborska pojawiła się dopiero teraz a nie wcześniej? Przecież można to było zrobić już dawno?

Odpowiedź: można byłoby powiedzieć – ,,lepiej późno, niż wcale”. Oczywiście od wielu lat współpraca Rud i Kuźni Raciborskiej była trudna. Jednak przez wiele wcześniejszych lat ( Burmistrz Ernest Emrich, Rita Serafin ) istniało wzajemne partnerstwo w relacjach samorządowych. Przez te lata wszystkie trudne sprawy rozwiązywane były wspólnie, z uwzględnieniem racji obydwu stron. Krótko mówiąc – To były rządy innej klasy – ekstraklasy.

Ostatnie lata pokazały natomiast, że to co udało się budować przez kilkanaście lat można szybko zniszczyć. Dzisiaj nie liczą się żadne rzetelne argumenty, ważna jest tylko arytmetyka w głosowaniu.

Dzisiejsze młode ( i średnie ) pokolenie oczekuje w zarządzaniu samorządem nowoczesności, szybkości w działaniu, trafnych decyzji ale nade wszystko realizacji tego, co zostało obiecane. Dobitnie pokazują to kolejne zebrania mieszkańców w Rudach ale i w innych miejscowościach.

Realizacja problemu przysłowiowej studzienki, braku lampy, czy też dziury w drodze nie może być odwlekana w nieskończoność. Nie można sobie również pozwolić na tzw. bylejakość.

Ponadto, do realizacji tak poważnego projektu jakim jest wyjście danej miejscowości ze struktury dotychczasowej gminy potrzebna jest liczna grupa osób, która podoła temu zadaniu. Powinny to być osoby młode i w średnim wieku z określonymi predyspozycjami, wiedzą, umiejętnościami i determinacją. Pojedyncze osoby nie są w stanie podołać temu zadaniu. Taka grupa ludzi aktualnie się kształtuje. Jej zadaniem będzie przekonać do proponowanej zmiany lokalną społeczność a następnie wdrożyć rozwiązanie w życie zgodnie z wolą naszych mieszkańców.

 

  2. Pytanie: Czy ogłoszenie propozycji w okresie poprzedzającym wybory nie ma bezpośredniego związku z tymi wyborami? Termin może budzić kontrowersje.

Odpowiedź: od wielu lat kwestia oddzielenia się Rud od Kuźni Raciborskiej pojawiała się w publicznej dyskusji. Najczęściej w trakcie kolejnych zebrań mieszkańców. Taka propozycja pojawiała się zazwyczaj kiedy mieszkańcy mieli problem z wyegzekwowaniem od dzisiejszej Gminy realizacji podstawowych spraw i prac. Te inicjatywy mieszkańców stanowiły jednak stanowisko i opinie jednej lub wąskiej grupy osób – zazwyczaj starszych osób które w pamięci miały jeszcze czas kiedy Rudy były Gminą. Tym razem jednak propozycja rozdziału ma charakter o wiele szerszy.  I poparcie ma głównie wśród osób młodych i w średnim wieku. To właśnie  takie środowisko zainicjowało najświeższą dyskusję w tym temacie.

Wtedy odbyło się pierwsze spotkanie tej grupy osób z dzisiejszymi radnymi. Grupa inicjatywna szukała bowiem merytorycznego wsparcia w tematach samorządowych. Naturalnym więc było, że zwrócono się do najbardziej doświadczonych radnych. Takich rozmów odbyło się kilka, w trakcie których przedyskutowano na różne sposoby ewentualną możliwość rozdzielenia.

W tym momencie stanowisko wspomnianych radnych było następujące – każda tego typu ( proponowana ) zmiana jest możliwa. Jednak zasadnicza decyzja musi należeć do całej społeczności Rud. Na myśli oczywiście mieli przeprowadzenie referendum w tej sprawie.

Radni zobowiązali się do udzielenia pomocy w tym zakresie prac ( doprowadzenie do referendum ). Dopiero wynik tego referendum będzie dalszym wyznacznikiem tego, co należy dalej robić.  Bo tak być musi. W przypadku gdy  w referendum społeczeństwo poprze pomysł rozdziału, dalsze prace grupy dotyczą tego jak zmianę przeprowadzić i jakimi siłami osobowymi. Tak poważnej zmiany nie jest przecież w stanie przeprowadzić jedna lub kilka osób.

Co do terminu – każdy termin byłby dla jednych dobry, dla drugich zły. Liczy się bowiem sprawa a nie czasookres. Grupa inicjatywna stoi na stanowisku, że dobrze by było by nowy burmistrz, nowi radni i nowy sołtys wiedzieli już teraz co może się stać w trakcie trwania ich nowej kadencji. Tak, by w tej kwestii nie było żadnego zaskoczenia.

 

3. Pytanie: Niektórzy komentatorzy sprawy ( proponowanych zmian ) twierdzą, że grupa inicjatywna ( lub poszczególne osoby ) wymyślili sprawę, bo potrzebują dla siebie stanowisk?

Odpowiedź:  O jakich stanowiskach na tym etapie może być mowa? Przecież, nie zostały jeszcze rozstrzygnięte podstawowe kwestie na które musimy odpowiedzieć jako cała społeczność Rud.

Po pierwsze: czy jest akceptacja do zmian? Po drugie: na jakie zmiany ( jak daleko idących ) społeczeństwo wyraża zgodę? I bardzo ważna trzecia kwestia – jaki będzie termin wdrożenia ewentualnych zmian.

Jak więc widzimy, sprawa stanowisk może być aktualna za rok, dwa a może 3 lata. Zamysłem inicjatorów jest to, by zmiany zostały poczynione w ciągu kolejnych 2-3 lat. Maksymalnie do 4 lat. Tak, by nowej rzeczywistości móc rozpocząć funkcjonowanie od kolejnych wyborów samorządowych. Oczywiście, by te terminy były realne sprawy muszą ruszyć z miejsca już teraz – najpóźniej po wyborach samorządowych.

Przypominamy, że początkiem ma być utworzenie i zarejestrowanie organizacji która całość spraw poprowadzi. Ma to być zarejestrowane Stowarzyszenie o nazwie – ,,RUDY-WCZORAJ-DZIŚ i JUTRO RAZEM”. Do stowarzyszenia będzie mógł należeć każdy kto tylko zechce. Sama rejestracja w sądzie Stowarzyszenia wymaga kilku miesięcy czasu.

I zasadnicza kwestia – zmiany mają być prowadzone przez młode pokolenie mieszkańców Rud – nasze dzieci i wnuki. Stąd też kandydaci na radnych zarejestrowali do wyborów Komitet Wyborczy Wyborców ,,TO MY! RAZEM ZMIEŃMY RUDY – DLA SIEBIE I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ”

Radni są nam potrzebni i będą potrzebni Stowarzyszeniu do rozmów z Gminą w kwestii wielu trudnych spraw. Stąd też grupa inicjatywna poprosiła doświadczonych samorządowców o pomoc i wsparcie.

4. Pytanie: Co dalej po ewentualnym odłączeniu się Rud od Gminy Kuźnia Raciborska?

Odpowiedź: bardzo dobre pytanie i dobrze sformułowane. Na tym etapie sprawy odłączenia naszej miejscowości od dzisiejszej Gminy faktycznie możemy tylko i wyłącznie mówić o ,,ewentualnym” odłączeniu. I zamyśle. Nikt bowiem dzisiaj nie ma mocy i prawnych narzędzi, by taką zmianę wprowadzić w życie. Niezależnie od tego, co myślą inicjatorzy pomysłu, co myśli dzisiejsza Gmina, czy też inne podmioty. Tylko suweren a więc całe lokalne środowisko może swój mandat do przeprowadzenia zmian  powierzyć określonej grupie ludzi, czy też np. Stowarzyszeniu. Stąd też nasz pomysł polega na tym, by całość spraw przeprowadziło Stowarzyszenie które wyłonione zostanie z naszej społeczności i zarejestrowane zostanie w sądzie.

Dopiero od tej chwili będzie możliwe prowadzenie formalnych działań w sprawie, prowadzenia rozmów i negocjacji ze stronami sprawy. Tutaj więc wola lokalnej społeczności jest decydująca i tak być musi. Na tym etapie sprawy będzie można dopiero oficjalnie mówić o wielu kwestiach, między innymi o tym, jakie formy organizacyjne funkcjonowania w przeszłości naszej miejscowości są możliwe i planowane. I którą ostatecznie zaakceptują, bądź wskażą mieszkańcy. Dzisiaj możemy jedynie dywagować i wstępnie przedstawiać propozycje –jak ma być po nowemu. Podkreślić należy, że do dzisiaj nie prowadzone są żadne oficjalne rozmowy w tej sprawie z kimkolwiek. Odbywały się i odbywają natomiast spotkania i rozmowy nieformalne. Nikt z nas nie wie przecież, jak wypowie się społeczeństwo i co ,,nakaże” w tej sprawie robić.

W mediach i publicznych dyskusjach kreowane są różne rozwiązania – mniej lub bardziej korzystne z punktu widzenia Rud. Prowadzi się sondaże w których zainteresowani mogą się wypowiadać. O wszystkim jednak zadecyduje ostatecznie Referendum i pokażą odpowiedzi na postawione w nim mieszkańcom pytania.

Cytowane w wielu miejscach możliwe scenariusze rozwoju sytuacji obejmują następujące rozwiązania:

– pozostać w gminie Kuźnia Raciborska w dalszym ciągu jako sołectwo ( bez zmian );

– być samodzielną gminą w powiecie rybnickim ( zasadnicza zmiana, połączona ze zmianą orientacji naszej miejscowości na powiat rybnicki);

– być samodzielną gminą w powiecie raciborskim ( zasadnicza zmiana, bez zmiany orientacji powiatu );

– dołączyć do aglomeracji miasta Rybnik i wraz ze Stodołami stać się dzielnicą tego miasta. W tej kwestii zasadnicza i kluczowa będzie wola miasta Rybnik.

Na tym etapie sprawy nic więcej nie można dodać.

 

5. Pytanie: kto może zainicjować zmiany w zakresie odłączania się od danej gminy, przyłączania się do innej, lub utworzenia nowej gminy?

Odpowiedź: temat może zainicjować grupa minimum 15 mieszkańców. Taka stosunkowo niewielka grupa może mieć wpływ na uruchomienie spraw związanych z utworzenie nowej gminy, połączenie jej z inną, podzielenia jej lub nawet zniesienia. Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą mieć wpływ na jej granice. Prawo inicjatywy przysługuje jedynie tym mieszkańcom, którzy mają prawo wyborcze na obszarze dotychczasowej gminy.

Zamiarem inicjatorów proponowanych zmian w Rudach jest, by całość spraw poprowadziło Stowarzyszenie które musi zarejestrować właściwy Sąd.

Wstępnie określona została nazwa stowarzyszenia – ,,RUDY – WCZORAJ – DZIŚ I JUTRO – RAZEM”. Stowarzyszenie będzie posiadało osobowość prawną i Statut w którym określone zostaną cele, zadania stowarzyszenia oraz wszystkie inne niezbędne kwestie.

Obecnie trwają wstępne prace przygotowawcze w zakresie powołania stowarzyszenia. W tym celu we właściwym czasie do publicznej wiadomości przekazana zostanie mieszkańcom informacja o zebraniu założycielskim stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia będzie mógł należeć każdy kto tego będzie chciał i wypełni deklarację członkowską. Wskazane jest by Stowarzyszenie utworzyły osoby zamieszkujące, zameldowane w Rudach. Członkiem będzie mógł jednak stać się każdy kto identyfikuje się ze statutową działalnością Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ma stanowić szeroką platformę wsparcia dla przedstawionej idei zmian, ale nie tylko. Stowarzyszenie ma również funkcjonować po zakończeniu działań związanych ze zmianami.  Będzie strukturą pozapartyjną, poza samorządową i nie będzie skupiała jako całości żadnej organizacji.

Redakcja