czwartek , 11 lipiec 2024
Home » Aktualności » DZISIAJ! Zapraszamy na Zebranie Wiejskie – w czwartek 28.04.2022 r.

DZISIAJ! Zapraszamy na Zebranie Wiejskie – w czwartek 28.04.2022 r.

Informujemy, że dzisiaj, tj. w czwartek 28 kwietnia br. w Rudach odbędzie się Zebranie Wiejskie.  Początek zebrania o godz. 17.00, miejsce zebrania – mała sala gimnastyczna w szkole podstawowej w Rudach. Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad Zebrania.

Proponowany program zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania,
  2. Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany zadań w ramach Funduszu sołeckiego na 2022 r.,
  4. Zapytania i wnioski,
  5. Zakończenie Zebrania.

W przypadku braku kworum o godz. 17.00 ( 20 % uprawnionych do głosowania ) Zebranie odbędzie się o godz. 17.55 bez względu na frekwencję.

Zapraszamy do udziału.

Redakcja