wtorek , 16 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Maria Magdalena jest 12-krotnie wspominana w Nowym Testamencie.

Maria Magdalena jest 12-krotnie wspominana w Nowym Testamencie.

mariaW dniu dzisiejszym ( piątek ) przeżywamy odpust ku czci św. Marii Magdaleny. Uroczysta suma odpustowa odprawiona została w minioną niedzielę na cmentarzu obok kościółka Św. Magdaleny o godz. 11.00.  Jednak wspomnienie Marii Magdaleny dokładnie przypada dzisiaj czyli 22 lipca, a więc na dzisiejszy dzień.  Kim była Maria Magdalena?

Święta Maria Magdalena urodziła się, żyła i zmarła w I w.n.e. w Magdali. Patronka patronuje zakonom kobiecym w Prowansji, Sycylii i Neapolu. Jest patronką magdalenek, kobiet, kobiet szczerze pokutujących, uczniów i studentów, więźniów, sprowadzonych na złą drogę, fryzjerów, ogrodników, właścicieli winnic, sprzedawców wina, ołowników, bednarzy, tkaczy, rękawiczników, producentów perfum i pudru, dzieci mających trudności z chodzeniem; jest też wzywana w przypadku choroby oczu, zarobaczenia i niepogody.

Maria Magdalena ( Maria z Magdali ) – według Biblii żyjąca w I w. n.e. kobieta pochodząca z wioski Magdala ( Magdallah lub Migdal ), obecnie El-Me-dżel. Należała do kręgu uczniów Jezusa. Przyłączyła się do niego po tym, gdy wypędził z niej siedem złych duchów.

Maria Magdalena jest dwunastokrotnie wspominana w Nowym Testamencie, przez wszystkich czterech ewangelistów. U świętego Łukasza pojawia się już na początku działalności duszpasterskiej Jezusa, jeszcze w Galilei ( Łk.8.1-3 ) jako jedna z towarzyszek jego podróży obok Joanny i Zuzanny. W relacjach trzech pozostałych ewangelistów ? św. Marka, św. Mateusza i św. Jana ? pojawia się dopiero w Judei, w momencie ukrzyżowania Jezusa ( Mk 15:40, Mt 27:56, J 19:25 ). Wszyscy czterej zgodnie piszą o niej jako tej, która pierwsza przybyła do grobu Jezusa ( Mk 16:1, Mt 28:1, Łk 24:10, J 20:1-3 ). W Ewangelii Jana (J 20,1) została jedynie ona wymieniona z imienia spośród osób, które wczesnym rankiem udały się do grobu i zobaczywszy pusty grób, zawiadomiły Szymona Piotra. Nie była jednak jedyną, która udała się do grobu wczesnym rankiem, ponieważ jej relacja przekazana Piotrowi wskazuje, że były z nią również inne niewiasty. Gdy uczniowie przybyli na miejsce pochówku, ona pozostała na zewnątrz. Tam spotkała Jezusa, początkowo myląc go z ogrodnikiem. Ewangelista Jan oraz Ewangelista Marek to właśnie jej przypisali rolę pierwszej osoby, której ukazał się zmartwychwstały Jezus ( Mk 16:9, J 19:25 ) i której nakazał cieszyć się z cudu i dodać odwagi uczniom ( Mk 16:10 ). Była również pierwszą, która miała głosić zapowiedź zbawienia ( J 20,18 ).

W Kościele rzymskokatolickim przez wieki była utożsamiana z kobietą cudzołożną z Ewangelii Łukasza.Dopiero w 1969 papież Paweł VI oficjalnie oczyścił imię Marii Magdaleny i jej niechlubną tradycję. W 1978 z rzymskiego brewiarza wyeliminowano inwokacje o Marii, jako pokutnicy i wielkiej grzesznicy.

W Kościele wschodnim Maria Magdalena była zawsze utożsamiana wyłącznie z kobietą, z której Chrystus wypędził siedem złych duchów, i otaczana wielką czcią jako Apostołka Apostołów. Najstarsze jej wizerunki przedstawiają Marię Magdalenę jako niosącą olejki do grobu lub świadka zmartwychwstania. W tradycji Kościoła prawosławnego istnieje również pogląd, iż Maria Magdalena zmarła w Efezie, gdzie wzniesiono bazylikę na jej cześć.

W ikonografii świętą przedstawiano często odzianą w kolory o symbolicznym znaczeniu: czerwony maforion – oznacza miłość, a w malarstwie namiętność, krew, siłę i młodość, narzucony na zieloną suknię – kolor odnoszący się do płodności, lub błękitną – wskazującą na życie duchowe, z białą podszewką symbolizują czystość. Szata spodnia ma często złote wykończenia, co charakteryzuje świętych w wyjątkowy sposób oddanych Bogu.

Atrybutami Marii Magdaleny są: naczynie zawierające olejek, naczynie z kadzidłem, korona cierniowa, bicze, diabelskie głowy, gałąź palmowa, wieniec różany, krzyż, instrumenty muzyczne, włosiennica, czaszka ludzka.      Redakcja