poniedziałek , 15 lipiec 2024
Home » Aktualności » MANFRED WRONA – kocha Rudy i każdy ich zakątek.

MANFRED WRONA – kocha Rudy i każdy ich zakątek.

Jeżeli chcieć mówić o legendzie i autorytecie naszego lokalnego życia społecznego, to niewątpliwie powinniśmy mówić o Manfredzie, Franciszku WRONA. To człowiek który niemal całe swoje młodzieńcze i dorosłe życie poświęcił i poświęca dla innych – by im pomagać w trudnych sprawach, by wspierać we wszystkich potrzebach lokalnego środowiska.  Od wielu lat w znacznej mierze kreuje wizerunek, postrzeganie Rud ale nade wszystko inicjuje nowe działania na rzecz mieszkańców rud i okolic. Nie boi się trudnych wyzwań i dyskusji na trudne tematy. Potrafi zręcznie przedstawiać swoje racje i skutecznie ich bronić. Cechuje go wielka kompetencja i fachowość. Wszystko co robi, czyni dla Rud mówiąc – ,,Kocham Rudy i każdy ich zakątek”.

Samorządem zajmuje się już od szkoły średniej, poprzez studia wyższe a potem w dorosłym życiu. Kilkanaście lat piastował funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Za swoją pracę samorządową dwukrotnie był laureatem konkursu Samorządowiec Roku Województwa Śląskiego.  W dowód uznania za transgraniczną współpracę Rud i czeskich Bolatic otrzymał tytuł Honorowego Obywatela tej miejscowości.  Samorządu nauczył się jeszcze na studiach, gdzie był członkiem Rady Wydziału, Senatu uczelni oraz Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Zawodowo jest inżynierem mechanikiem – konstruktorem czołgów, od 21 lat pracuje na stanowisku kierowniczym w firmie z kapitałem zagranicznym w Tychach.

Organizuje współpracę dzieci i młodzieży na linii Rudy –  Lunum ( Niemcy ), Bolatice ( Czechy ), Dolany ( Słowacja ), Nagakovaci ( Węgry ).

Od ponad 20 lat kolejno prowadził lokalne wydawnictwa – Informator Sołecki Rud, Nasze Sprawy, Nowiny z naszej Gminy. Obecnie redaguje rudzki portal informacyjny www.znadRudy.pl

Sprawą samorządowego honoru dla Manfreda Wrona jest rozpoczęcie jeszcze w tym roku budowy nowego mostu na rzece Ruda przy ul. Rogera a potem wykonanie wymiany nawierzchni asfaltowej tej drogi.

Manfred Wrona był organizatorem wielu festynów w naszej miejscowości które z powodzeniem prowadził.  Budowa wiaty biesiadnej – STODOŁY była dla Manfreda Wrony sprawą honoru i wielką powinnością wobec lokalnego środowiska.

W zakresie przywrócenia Rudom przynależnej tożsamości i należytego miejsca ,,stanie na głowie” by je urzeczywistnić.

W radzie miejskiej reprezentować chce całe Rudy ale szczególnie dzielnice: ul. Rogera, Świętojańską, Polną, Krótką, Parkową, Gliwicką, Szkolną, Dworcową oraz dzielnice Podbiała 1, Podbiała 2 i Paproć.

Poniżej przedstawiamy materiał wyborczy tego kandydata.

*** WYBORCO: oddając na swój głos na Manfreda WRONA, na pewno nie zmarnujesz swojej decyzji.