wtorek , 21 maj 2024
Home » Aktualności » Głosowanie potrwa jeszcze tylko dzisiaj! Każdy z nas może zagłosować w wojewódzkim budżecie obywatelskim na zadanie z Rud.

Głosowanie potrwa jeszcze tylko dzisiaj! Każdy z nas może zagłosować w wojewódzkim budżecie obywatelskim na zadanie z Rud.

Trwa głosowanie w wojewódzkim budżecie obywatelskim. Wspieraj nasze projekty! Bo Twój głos jest ważny! Zagłosuj w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. We wtorek 12 listopada br. rozpoczęło się głosowanie w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Mieszkańcy regionu będą wybierali spośród 85 dopuszczonych do głosowania zadań. Wyniki głosowania poznamy w grudniu.

*** Jeśli chcesz zagłosować KLIKNIJ link i postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej: Tak głosuj: https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

Z powiatu raciborskiego dopuszczone do głosowania zostały 3 zadania:

^^^ Lokalne:

  1. Tężnia solankowa – źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza przy ZSOMS Racibórz,
  2. Postaw na zdrowy tryb życia – regionalny dzień zdrowia dla mieszkańców powiatu raciborskiego i wodzisławskiego,

^^^ Wojewódzkie:

  1. Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

*** Głosowanie będzie się odbywało elektronicznie za pośrednictwem strony www.bo.slaskie.pl

Głosować będzie można także za pośrednictwem mobilnych punktów głosowania. Głosowanie potrwa do 30 listopada 2019 r.

*** Ważne zasady głosowania:

Do głosowania są uprawnieni wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego. Każdy głosuje raz i ma do dyspozycji 4 punkty – 1 punkt można oddać na zadania zgłoszone w puli wojewódzkiej, 3 punkty można oddać na zadania zgłoszone w pulach podregionalnych. Od głosującego zależy, czy odda 3 punkty na jedno zadanie, czy podzieli je na dwa lub trzy zadania.

Głosować w pulach podregionalnych można niezależnie od miejsca zamieszkania w województwie śląskim – np. mieszkaniec Bielska-Białej możne oddać głos na zadania zgłoszone w puli podregionalnej obejmującej powiaty częstochowski, kłobucki i myszkowski.

^^^ JAK GŁOSOWAĆ?

Poniżej 4 proste kroki, które należy wykonać, by zagłosować w panelu dostępnym na stronie bo.slaskie.pl:

*** KROK 1 – wybierz zadania, przydzielając im odpowiednią liczbę punktów (1 punkt na zadania wojewódzkie, od 1 do 3 punktów na zadanie/zadania z dowolnych podregionów).

*** KROK 2 – uwierzytelnij się, podając swoje dane (imię i nazwisko, numer PESEL, imię matki, numer telefonu).

*** KROK 3 – potwierdź swój wybór, klikając WYŚLIJ

*** KROK 4 – zatwierdź oddawane głosy, wpisując kod, który otrzymasz SMS-em na wskazany numer telefonu oraz klikając ZATWIERDŹ

Po zatwierdzeniu nie będzie możliwości zmiany decyzji lub ponownego głosowania.

Podczas głosowania będą potrzebne dane osobowe, na podstawie których weryfikowana będzie poprawność głosowania, tak aby każdy mieszkaniec głosował raz (po zatwierdzeniu głosów, głosowanie na podstawie tego samego numeru PESEL nie będzie możliwe) oraz w swoim imieniu. Informacje dotyczące przetwarzania danych będą zamieszczone w panelu do głosowania. Można się z nimi także zapoznać w zakładce na stronie bo.slaskie.pl.

Ważne! Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego o wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy województwa w drodze głosowania.

………………………………………..

^^^ Informacje szczegółowe:

Głosowanie w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim na projekt z Rud!

Od 12 do 30 listopada mieszkańcy województwa śląskiego mogą głosować na zadania złożone w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Do tegorocznej edycji zostały zgłoszone trzy projekty, w tym dwa zadania zgłoszone przez mieszkańców Gminy Kuźnia Rac. W puli wojewódzkiej pozytywną ocenę formalną w I etapie przeszły trzy wnioski, natomiast w II etapie otrzymał tylko jeden wniosek o zasięgu wojewódzkim. Jest to projekt dotyczący Rewaloryzacji kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Projekt zgłoszony przez Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach.

Miejsce kompleksu dydaktycznego w Rudach

Kod projektu: MBO-1230/W/19

Szacunkowy koszt: 1 000 000,00 PLN

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Kompleksu Dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w skład, którego wchodzą między innymi obiekty kubaturowe i małej architektury. W ramach projektu planuje się wykonanie następujących prac budowlano – konserwacyjnych: – Renowacja elewacji budynku głównego tzw. Szpitalika Rogera oraz przebudowa tylnych schodów zewnętrznych budynku wraz z naprawą dachu, a także remont głównych schodów zewnętrznych co w znaczny sposób ułatwi dostępność dla osób niepełnosprawnych. – Odbudowa skansenu (górnictwa i hutnictwa) – budowa wiat drewnianych tj. wiaty skansenu i altany ogniskowej. – Renowacja figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus oraz dzwonnicy szpitalnej.

……………………………………………………………………………………….

Niestety do fazy głosowania nie dopuszczone zostało kolejne zadanie z Rud – ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Kolonia Renerowska w miejscowości Rudy (Gmina Kuźnia Raciborska) w pasie drogi wojewódzkiej nr DW 919. Zadanie o zasięgu podregionalnym, szacowany koszt: 300 000,00 PLN.

……………………………………………………………………………………………

Znamy zadania, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

26 lipca zakończył się nabór wniosków w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli 140 propozycji zadań, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w 2020 roku, na łączną kwotę prawie 45 mln.

Wśród nich są trzy, w tym dwa zadania zgłoszone przez mieszkańców Gminy Kuźnia Rac. W puli wojewódzkiej pozytywną ocenę formalną przeszły następujące wnioski:

*** o zasięgu wojewódzkim

  1. Zakup domków wystawienniczych na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz eko targi w Rudach i Kuźni Raciborskiej. Zadanie o zasięgu wojewódzkim, szacowany koszt: 116 000,00 PLN – zgłoszony przez mieszkańca Kuźni Raciborskiej Jacka Gąskę.
  2. Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Zadanie o zasięgu wojewódzkim, szacowany koszt: 1 000 000,00 PLN, *** o zasięgu podregionalnym
  3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Kolonia Renerowska w miejscowości Rudy (Gmina Kuźnia Raciborska) w pasie drogi wojewódzkiej nr DW 919. Zadanie o zasięgu podregionalnym, szacowany koszt: 300 000,00 PLN,

Obydwa projekty uzyskały wymaganą liczbę podpisów mieszkańców naszej Gminy na listach poparcia.

Do 8 października zakończyła się weryfikacja prawno-techniczna złożonych wniosków.

W I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych (2,5 miliona na zadania z puli wojewódzkiej, 7,5 miliona na zadania w pulach podregionalnych). W naszym podregionie, dysponującym kwotą 1 200 000 złotych, trzynaście wniosków przeszło pozytywną ocenę formalną. O tym, które wnioski otrzymają dofinansowanie zadecyduje głosowanie mieszkańców zaplanowane między 12 a 30 listopada br. O głosowaniu poinformujemy jeszcze na portalu.

Dziś inicjatorzy liczą na Państwa głosy! Jednocześnie dziękują Mieszkańcom za podpisanie list poparcia obu w/w wniosków.

Więcej szczegółów na stronie https://bo.slaskie.pl

Tak głosuj: https://ebo.slaskie.pl/pub/vote/start

Redakcja