czwartek , 11 lipiec 2024
Home » Aktualności » Dzisiaj będzie obradować gminny parlament.

Dzisiaj będzie obradować gminny parlament.

obradyW dniu dzisiejszym – 27.05.2021 r. o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr XXXII/2021.
  4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego za 2020 rok.
  5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

6.2 zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

6.3 przyjęcia “Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2023”,

6.4 zmiany uchwały nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7365),

6.5 zmiany uchwały nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Rudy (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7302),

  1. Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o pracach nad petycją dot. budowy przedszkola wraz ze żłobkiem w Rudach.
  2. Wnioski.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
  4. Zakończenie obrad.

Redakcja