poniedziałek , 15 lipiec 2024
Home » Aktualności » Daj im ,,Drugie życie”.

Daj im ,,Drugie życie”.

Od maja 2022 roku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska działa PUNKT PONOWNEGO UŻYCIA PRODUKTÓW – „Drugie życie” zlokalizowany na terenie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na ulicy Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej. Do Punktu  mieszkańcy mogą przekazać przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników, które ze względu na swój stan mogą zostać wykorzystane przez innych mieszkańców.

*** Czytaj: https://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/3645-punkt-drugie-zycie-juz-dziala

Redakcja