wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » Bolatice bliżej.

Bolatice bliżej.

W dniu 2 grudnia br. Burmistrz Miasta Paweł Macha podpisał umowę partnerską z Gminą Bolatice w Republice Czeskiej reprezentowaną przez Starostę Herberta Paverę.

Podpisanie umowy ma na celu zacieśnić współpracę w dziedzinach takich jak kultura, edukacja, sport, gospodarka, a w szczególności obejmie:

– możliwie intensywną wymianę młodzieży,

– współpracę organizacji pozarządowych,

– wspieranie inicjatyw gospodarczych,

– realizowanie wspólnych projektów kulturalnych.

Należy nadmienić, że Sołectwo Rudy w Gminie Kuźnia Raciborska od roku 2000 prowadzi współpracę partnerską z Gminą Bolatice, a dzisiejsza umowa rozszerza współpracę na całą Gminę Kuźnia Raciborska. Wolę współpracy partnerskiej wyraziła Rada Miejska Uchwałą Nr XXXVII/303/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

*** Zdjęcia: https://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/3361-podpisanie-umowy-partnerskiej-z-gmina-bolatice

Redakcja