czwartek , 11 lipiec 2024
Home » Aktualności » Biskup Gliwicki zaprasza do Rud na Metropolitarny Odpust ku czci Matki Bożej Pokornej ( 15.08.2021 r. ).

Biskup Gliwicki zaprasza do Rud na Metropolitarny Odpust ku czci Matki Bożej Pokornej ( 15.08.2021 r. ).

Biskup Gliwicki skierował do wiernych zaproszenie na Metropolitarny Odpust ku czci Matki Bożej Pokornej w Rudach. Wydarzenie będzie miało miejsce 15 sierpnia br. o godz. 11.00. Zapraszamy. Poniżej przedstawiamy pełny tekst zaproszenia.

Drodzy Współbracia Kapłani oraz Osoby życia konsekrowanego,

 Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie!

Po raz 10, niemal jubileuszowy, gorąco zapraszam do udziału w Metropolitalnym Odpuście ku czci Matki Bożej Pokornej w sanktuarium w Rudach. To spuścizna wielkiego i głębokiego kultu tajemnicy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pielęgnowanego w sięgającym średniowiecza zakonie cysterskim, który od 1258 r. miał swoje opactwo w Rudach. Wielowiekowej posłudze tych zakonników zawdzięczamy włączenie nas w powszechne oddziaływanie Kościoła Świętego, w którym żarliwa wiara w spełnianą przez Maryję opiekę nad dziełem Jej Syna, a naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa, stanowiła fundament zawierzenia ludzkich losów woli Najwyższego Pana i Stwórcy. Ufając tej niezawodnej opiece, okazywanej na wiele sposobów w ciągu długich dziejów Kościoła, odnawiajmy w tym pięknym, świątecznym dniu, naszą niezachwianą więź z łaską Bożą, wypraszaną nam przez pokorne trwanie Maryi przy nas.

Kierując do Was, Drogie Siostry i Bracia Drodzy, niniejsze zaproszenie, pragnę również prosić o włączenie w swoje modlitwy Osobę Biskupa Jana Wieczorka, który dziękuje Bogu za 40 lat swojego posługiwania biskupiego. Mianowany w dniu 12 czerwca 1981 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem pomocniczym opolskim, święcenia biskupie przyjął na Górze Św. Anny 16 sierpnia tego roku z rąk biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Po blisko 11 latach, ten sam papież mianował go pierwszym biskupem nowej Diecezji Gliwickiej, której przewodził przez 20 lat. W jubileuszowej wdzięczności pragniemy wyrazić Dostojnemu Jubilatowi szczerą wdzięczność za wszelki trud w pasterskim posługiwaniu Ludowi Bożemu obu diecezji, do których posyłał Go Najwyższy Kapłan, nasz Zbawiciel.

Piękny jubileusz Biskupa Jana stanowi też tło dla 35. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich naszego biskupa pomocniczego Andrzeja Iwaneckiego. Święcenia prezbiteratu przyjął on w katedrze katowickiej dnia 27 marca 1986 r. przez posługę ówczesnego biskupa katowickiego Damiana Zimonia.

Obie przedstawione rocznice posługiwania Księży Biskupów niech nas wszystkich zachęcają do żarliwej modlitwy za naszych pasterzy, by z podziękowaniem za trud pasterski łączyć wypraszanie u tronu Bożego wiele łask w dalszym trwaniu w powołaniu, trwającym od wielu już lat.

Uroczystą Eucharystię sprawować będziemy – o ile warunki pandemiczne nam pozwolą – na dziedzińcu dawnego opactwa cysterskiego w Rudach o godzinie 11.00 pod przewodnictwem Dostojnego Jubilata Biskupa Jana Wieczorka. Słowo Boże w czasie jubileuszowej sumy wygłosi do nas Arcybiskup-Metropolita Wiktor Skworc. Po południu, o godzinie 15.00 w bazylice rudzkiej odprawimy świąteczne Nieszpory pod moim przewodnictwem, z homilią biskupa Andrzeja. Serdecznie zapraszam Drogich Diecezjan, jak też Pielgrzymów z różnych stron, do świętowania chwały Maryi Wniebowziętej w tajemnicy Jej pokornego trwania w naszym sanktuarium rudzkim, co niech wzmocni jubileuszowe podziękowanie naszym Pasterzom – biskupom Janowi oraz Andrzejowi.

Na owocne trwanie przy Dobrym Bogu serdecznie Wam błogosławię.

 Wasz biskup

 † Jan Kopiec

Gliwice, 2 lipca 2021 r.

Redakcja