wtorek , 14 Styczeń 2020
Home » Aktualności » Z ostatniej chwili: zmiana terminu asfaltowania w rejonie mostu w Rudach. Początek – jutro ( w sobotę 9 listopada br. ), zakończenie we wtorek 12.11.2019 r.

Z ostatniej chwili: zmiana terminu asfaltowania w rejonie mostu w Rudach. Początek – jutro ( w sobotę 9 listopada br. ), zakończenie we wtorek 12.11.2019 r.

UWAGA:  nastąpiła zmiana terminu asfaltowania nawierzchni drogowej  w rejonie budowy mostu w Rudach.

Jak poinformował przedstawiciel Wykonawcy – asfaltowanie przeprowadzone zostanie jutro, tj. w sobotę 09.11.2019 r.   W sobotę prace obejmą położenie asfaltu warstwy nośnej ( dolnej ),więc będzie to I etap prac.

Drugi dzień asfaltowania – położenie warstwy ścieralnej przewidziane jest na poniedziałek 12.11.2019 r.

Zmiana terminu asfaltowania wynika z tego, ze producent asfaltu nie wywiązał się z jego dostawą na piątek 08.11.2019 r.

…………………………………………………………..

*** Informacja z dnia 07.11.2019 r. Ważna informacja dotycząca budowy mostu na rzece Ruda w Rudach.

Jak informuje Wykonawca robót w najbliższy piątek, tj. 08.11.2019 r.  o ile tylko pozwolą na to warunki pogodowe planowane jest asfaltowanie drugiego pasa ruchu dróg dojazdowych do mostu. Nastąpi również położenie ostatniej warstwy asfaltu – tzw. warstwy ścieralnej. Wykonanie tych prac pozwoli na to, że już niebawem ruch przez w/w most będzie mógł być realizowany na 2-ch pasach ruchu. Docelowo – również bez sygnalizacji świetlnej.

W związku z powyższym w tym terminie nastąpią w Rudach kolejne wielkie utrudnienia w ruchu drogowym. Informujemy o tym kierowców i pieszych. Prosimy o cierpliwość ale nade wszystko o zachowanie daleko idącej ostrożności i bezpieczeństwa.

Już niebawem napiszemy szczegółową relację z placu budowy – bo dzieje się tam wiele. *** Materiał z dnia 10.10.2019 r.

Jeszcze dzisiaj – czwartek 10.10.2019 r. godz. 14.00 ruch drogowy w Rudach zostanie skierowany na most. Wykonawca uzyskał zgodę na użytkowanie obiektu.

Jak zapewnia Wykonawca robót na moście w Rudach – firma Nowak Mosty w dniu dzisiejszym od godz. 14.00 nastąpi otwarcie ruchu na nowym moście. Od tej chwili więc ruch kołowy zostanie skierowany na 1 pas ruchu przez nowy obiekt mostowy. W dalszym jednak ciągu funkcjonować będzie ruch jedną jezdnią – naprzemiennie. Tym samym ruch na moście ,,tymczasowym” zostanie zamknięty. Tak będzie do zakończenia remontu drugiej jezdni ciągu drogi wojewódzkiej DW 919 przed i za mostem. Dopiero wtedy można będzie mówić o prawdziwym odbiorze mostu i oddaniu go do użytku – 2 pasami ruchu. *** Materiał z dnia 22.09.2019 r. informujący o stanie prac na obiekcie:

Na dzisiaj jednak sytuacja jest taka, że Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał zgodę na użytkowanie nowego obiektu. Jak jednak pisaliśmy wcześniej prace na infrastrukturze wokół mostu będą trwały nadal. Dzisiaj jednak o godz. 14.00 nastąpi ,,małe” przecięcie wstęgi zapewne w obecności wielu osób ważnych.

…………………………………………………………………………………….

Prace przy budowie nowego mostu na rzece Ruda w Rudach wchodzą w końcową fazę.  Chcąc się o tym przekonać wystarczy tylko wybrać się na krótki spacer w okolice miejsca budowy. Na dzień dzisiejszy gotowa jest konstrukcja betonowa mostu oraz jego konstrukcja stalowa. Zarówno na moście jak i na drogach dojazdowych – w stronę Gliwic i w stronę Centrum Rud położona jest już zasadnicza warstwa nawierzchni asfaltowej. Ostatnia warstwa – ścieralna, ułożona zostanie w ostatnim fragmencie prowadzenia prac. Gotowy w swoim zasadniczym fragmencie jest również nowy chodnik prowadzący do mostu z jednego i drugiego kierunku. W tym miejscu zwracamy uwagę na zmianę jego przebiegu w stosunku do starego położenia w kierunku Gliwic, bezpośrednio po zejściu z kładki dla pieszych. W zakresie chodnika możliwe są jeszcze niewielkie korekty jego przebiegu i  charakteru nawierzchni. Gotowe jest również odwodnienie obiektu.

Na nowym moście budowane jeszcze będą barierki zabezpieczające.

Kolejny zakres prac do wykonania stanowić będzie demontaż elementów rusztowania spod nowego mostu podpierających olbrzymi betonowy odlew zbudowanego na czas budowy mostu. Po wykonaniu tych prac nastąpi odbudowa koryta rzeki i jego nabrzeży. Te prace ruszą już niebawem.

Za Wykonawcą jest już strategiczne badanie techniczne mostu a ściślej mówiąc jego nośności.

Bardzo widowiskowe i ciekawe próby wytrzymałościowe wykonywane były w minioną środę. Przeprowadzono badania statyczne oraz dynamiczne. W pierwszych udział wzięły 4 samochody ciężarowe typu wanna załadowane masą do łącznej wagi 40 ton – każdy samochód, co czyniło 160 ton!!!

W trakcie badań statycznych 4 samochody wjechały na most jednocześnie ( po 2 na każdym pasie ruchu ) a służby techniczne ZDW Katowice prowadziły badania nośności.

Próby dynamiczne polegały na pomiarze parametrów nośnych mostu w trakcie przejazdu ciężarówek przez most z różną prędkością ( 40 do 80 km/h ). Najazd na most samochody wykonywały z 2 kierunków – od Gliwic i od centrum Rud.

Bardzo widowiskowa była ostatnia próba przejazdu samochodów z ładunkiem przez most na którym ułożono tzw. progi zwalniające przez które samochód przejeżdżał z dużą szybkością. W ten sposób zasymulowane było dynamiczne obciążenie mostu ( tąpnięcie ) mogące się pojawić w trakcie jego eksploatacji.

Badania trwały kilka godzin. Według naszych informacji wynik badań był pozytywny.

W tej chwili Wykonawca oczekuje na zgodę uruchomienia częściowego ruchu samochodowego przez most. Kiedy tylko to się stanie – ruch samochodowy jedną jezdnią ( naprzemienny ) zostanie uruchomiony . Może to nastąpić w najbliższych dniach. Wtedy to ruch drogowy skierowany zostanie na most, ale jak już podkreślaliśmy na razie po 1 jezdni – a więc dalej będzie funkcjonowała sygnalizacja świetlna kierująca ruchem w rejonie mostu.

Kiedy to się stanie, Wykonawca przystąpi do remontu drugiego pasa drogi ( w kierunku Gliwic ). Dopiero po zakończeniu tego fragmentu prac możliwe będzie uruchomienie ruchu po 2 jezdniach i zniknie sygnalizacja świetlna a ruch stanie się dwukierunkowy-płynny.

W tym miejscu dementujemy krążące informacje potwierdzane przez niektórych niezorientowanych ,,ważnych”, że po zakończeniu wszystkich prac ruch na moście będzie w dalszym ciągu jedną jezdnią z pracującą sygnalizacją świetlną. Informujemy, że te informacje nie polegają na prawdzie. A więc docelowo, po zakończeniu prac ruch będzie odbywał się na 2 jezdniach w 2-ch kierunkach jednocześnie, bez sygnalizacji świetlnej.

Według zapewnień przedstawicieli Wykonawcy wszystkie prace mają zostać zakończone do 31.10.2019 r.

Jednak przez kolejny miesiąc ( listopad ) – może nie cały Wykonawca będzie oczekiwał na powstanie wszystkich niezbędnych dokumentów pozwalających włączyć nowy obiekt i jego infrastrukturę do eksploatacji w ciągu drogi wojewódzkiej DW 919.

Wszystko więc wskazuje, że najpóźniej 1 grudnia br. nowy obiekt zostanie oddany do użytkowania.

Nic nie wskazuje, że termin ten może ulec opóźnieniu.

Redakcja