wtorek , 16 lipiec 2024
Home » Aktualności » Wikariusz Generalny Biskup Andrzej Iwanecki wydał wytyczne dla duszpasterzy odnośnie do odwiedzin kolędowych.

Wikariusz Generalny Biskup Andrzej Iwanecki wydał wytyczne dla duszpasterzy odnośnie do odwiedzin kolędowych.

W związku z niestabilną i dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju Wikariusz Generalny Biskup Andrzej Iwanecki wydał wytyczne dla duszpasterzy odnośnie do odwiedzin kolędowych w roku duszpasterskim 2021/2022.  W wytycznych rekomenduje się rezygnację z tradycyjnej formy odwiedzin duszpasterskich, jednak decyzję, co do ewentualnej możliwości przeprowadzenia odwiedzin duszpasterskich w domach wiernych pozostawia się proboszczom parafii, którzy powinni skonsultować ją z pozostałymi duszpasterzami parafialnymi.

W przypadku rezygnacji z odwiedzin kolędowych zaleca się odprawianie Mszy lub nabożeństw kolędowych. Jeśli duszpasterze zdecydują się odwiedzać wiernych, powinni udawać się jedynie do tych wiernych, którzy wyraźnie i indywidualnie wyrazili wolę przyjęcia duszpasterza. W takim przypadku należy także zachować pełny reżim sanitarny. Ponadto, należy zorganizować Msze Święte lub nabożeństwa kolędowe dla wiernych, którzy ze względu na uzasadnione obawy lub z innych względów nie są w stanie przyjąć duszpasterza w swoim domu.

Pełny tekst wytycznych dostępny jest poniżej.

file:///C:/Users/user/Downloads/Wytyczne_kol%C4%99da.pdf

Autor: ks. Adam Fabiańczyk, www.diecezja.gliwice.pl

Redakcja