czwartek , 18 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Ważny komunikat wojewody śląskiego dla pacjentów w sprawie leków na cukrzycę z wykorzystaniem metforminy.

Ważny komunikat wojewody śląskiego dla pacjentów w sprawie leków na cukrzycę z wykorzystaniem metforminy.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków na cukrzycę. W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem wielu stron.Obecni byli:

– prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorza Cessaka,

– głównego inspektora farmaceutycznego Pawła Piotrowskiego,

– głównego inspektora sanitarnego prof. Jarosława Pinkasa,

– dyrektora Narodowego Instytutu Leków Anny Kowalczuk,

– wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej Michała Byliniaka,

– konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych prof. Jacka Różańskiego,

– konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława Kaźmierczaka,

– konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja Lewińskiego,

– konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii prof. Krzysztofa Strojka,

– konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego.

W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.

Autor: Śląski Urząd Wojewódzki.

Redakcja