środa , 1 luty 2023
Home » Aktualności » Uważaj – czym palisz!!! Kontrola może nadejść w każdej chwili.

Uważaj – czym palisz!!! Kontrola może nadejść w każdej chwili.

Przypominamy, że od września 2017 r. w całym województwie śląskim obowiązuje zakaz palenia w urządzeniach grzewczych mułami i flotokoncentratami, węglem brunatnym oraz wilgotnym drewnem. To efekt wprowadzenia w życie przepisów uchwały antysmogowej. Oznacza to, że każdy, kto korzystał z któregoś ze wskazanych rodzajów paliw mógł to robić jeszcze tylko do końca sierpnia bieżącego roku.

Zgodnie z zapisami uchwały wszyscy, którzy po 1 września 2017 r. planują instalację urządzeń grzewczych, zobowiązani są do zamontowania kotła minimum klasy 5. Z kolei użytkownicy starych kotłów muszą je wymienić na nowe, w terminie zależnym od dotychczasowej długości lat ich użytkowania, to znaczy:

– kotły eksploatowane powyżej 10 lat trzeba będzie wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku,

– kotły użytkowane od 5-10 lat, należy wymienić do końca 2023 roku,

– użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.

Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5.

Zapisy uchwały obowiązują wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim, a więc:

– mieszkańców,

– prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW),

– właścicieli budynków wielorodzinnych,

– spółdzielnie, wspólnoty,

– samorządy lokalne.

Uchwała antysmogowa precyzuje również funkcję kontrolną, za którą odpowiedzialni są włodarze miast czy gmin, którzy wyznaczą odpowiednich pracowników do przeprowadzania kontroli. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że „kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren, przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego czy żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli”.

Warto też pamiętać, że nieprzestrzeganie zapisów uchwały, skutkować będzie karą grzywny.

Szczegółowe informacje: http://powietrze.slaskie.pl/

Redakcja