środa , 22 maj 2024
Home » Aktualności » Ty też możesz poprawić sytuację finansową naszej gminy.

Ty też możesz poprawić sytuację finansową naszej gminy.

Podatek PIT – to podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest on częścią wynagrodzenia każdego pracownika i jest odprowadzany do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami prawa podatek PIT płaci się według miejsca zameldowania. Duża część tego zobowiązania trafia do państwa, jednak 37% tego podatku wraca do gminy.

Trzeba pamiętać, że w skali naszej gminy prognoza Ministerstwa Finansów na 2019 rok zakłada aż 8,9 mln zł dochodów z podatków od osób fizycznych (zawiera jednoosobowe działalności gospodarcze i podmioty nie posiadające osobowości prawnej). To daje prawie 25% całego budżetu, nie wliczając dotacji zewnętrznych, które z reguły ujęte są w projekcie budżetu. Porównując z dochodami od nieruchomości które ustalono na poziomie 5,4 mln trzeba uznać że jest to ważny składnik.

Tym mieszkańcom gminy, którzy jeszcze nie złożyli do Urzędu Skarbowego rocznej deklaracji PIT za 2018r przypominamy, że mają jeszcze czas. Przy tej okazji zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy, aby zaktualizowali swój adres zamieszkania, wypełniając dokument ZAP-3. Dzięki temu prostemu zabiegowi podatki trafią do faktycznego miejsca państwa zamieszkania, tj. gminy Kuźnia Raciborska a może nawet do Rud. Nie trzeba się meldować ani też zmieniać dokumentów. Często jest to argumentem stawianym przeciw meldunkowi.

Co należy zrobić?

Jeżeli zależy Państwu na rozwoju gminy i stałej poprawie warunków życia, zachęcamy do przyłączenia się do grona GMINNYCH podatników! Cały proces zmiany miejsca płacenia podatków jest bardzo prosty, nie wymaga specjalistycznej wiedzy i nie zajmuje dużo czasu, a stawki podatku w całej Polsce są jednakowe. Nasza lokalna społeczność ciąle się rozrasta i przybywa nowych mieszkańców. Częstokroć z obiektywnych wzgledów nie mogą się zameldować u nas – to zrozumiałe, natomiast nie przekreśla szansy na uczciwe współfinansowanie lokalnej ojczyzny.

Aktualizacja adresu zamieszkania!

Aby zaktualizować swój adres zamieszkania, należy wypełnić jeden dokument – ZAP-3 przeznaczony m.in. dla osób fizycznych nie prowadzących samodzielnie działalności gospodarczej.

Nie jest konieczna zmiana meldunku. Dokument należy wypełnić i złożyć (lub przesłać elektronicznie) w Urzędzie Skarbowym w Raciborzu.

K.M.

*** INFO: www.swidniczanka.pl

Redakcja