sobota , 24 luty 2024
Home » Aktualności » Tabliczki identyfikujące Twój dom są konieczne.

Tabliczki identyfikujące Twój dom są konieczne.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości zabudowanych, lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.

Powyższe wynika z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Nie dopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia z art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

Prosimy mieszkańców o dostosowanie się do tego wymogu w ramach swoich możliwości.

Redakcja