wtorek , 21 maj 2024
Home » Aktualności » Św. Pankracy – to pierwszy ,,zimny” ogrodnik.

Św. Pankracy – to pierwszy ,,zimny” ogrodnik.

PankracyŚwięty Pankracy jest męczennikiem, świętym kościoła katolickiego i prawosławnego. Jest on patronem dzieci i rycerstwa, ogrodników, jest również stróżem przysiąg i mścicielem krzywoprzysięstwa. To on stanowi pierwszego ,,zimnego” ogrodnika. Pankracy urodził się pod koniec III wieku we Frygii ( około 286 roku ). Po śmierci rodziców przybył z wujem do Rzymu, gdzie obaj przyjęli chrzest z rąk papieża Marcelina. W tym samym czasie został ogłoszony dekret Dioklecjana o prześladowaniu chrześcijan. Pankracy poniósł śmierć na rzymskiej arenie jako kilkunastoletni chłopiec – został ścięty mieczem. Miało to miejsce około 304 roku.

Jego grób znajdował się w katakumbach przy Via Aurelia. Za pontyfikatu papieża Symmachusa wybudowano nad nimi kościół, który później stał się bazyliką św. Pankracego za Murami. W świątyni przechowywany jest relikwiarz z głową świętego. Część relikwii dotarła do Anglii, gdzie poświęcono mu wiele narodowych kościołów. Abp Augustyn z Canterbury poświęcił mu swój pierwszy kościół, a relikwie podarowano królowi Northumberland. Na cześć świętego jego imieniem ( St. Pancras ) została nazwana dzielnica Londynu. Święty Pankracy jest patronem dzieci i rycerstwa, ogrodników, młodych sadzonek, roślin ogrodowych, a nawet bólu głowy. Uważa się go za stróża przysiąg i mściciela krzywoprzysięstwa. W ikonografii jest przedstawiany z mieczem w ręku. Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim jest obchodzone 12 maja.
Cerkiew prawosławna wspomina męczennika Pankracego 12/25 maja. W Kościołach wschodnich nie jest On popularnym świętym.
W Polsce, Austrii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech św. Pankracy jest znany jako jeden z trzech zimnych ogrodników.

*** Przysłowia ludowe:
– ,,Pankracy (12 maja) mrozem kwiat poznaczy”,
– ,,Gdy przed Pankracym nocą przymrozi, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy dżdżyste”,
– ,,Gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy”,
– ,,Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego”,
– ,,Gdy słoneczko przed Serwacym ( 13 maja ) ciepło już dogrzewa, po Serwacym szron pokryje i kwiaty, i drzewa”,
– ,,Pankracy, Serwacy i Bonifacy ( 14 maja ) dla drzew wielcy niedobrany”.       Redakcja