piątek , 23 luty 2024
Home » Aktualności » Starostwo Powiatowe w Raciborzu odpowiada w ważnej kwestii!

Starostwo Powiatowe w Raciborzu odpowiada w ważnej kwestii!

Radny Manfred Wrona skierował zapytanie do Starostwa Powiatowego w Raciborzu w kwestii obsługi petentów przez ten urząd. Nadeszła odpowiedź którą wraz z zapytaniem publikujemy po to byśmy przesłane informacje brali pod uwagę kiedy będziemy mieli potrzebę załatwiania spraw w Starostwie.

*** Treść zapytania:

Witam serdecznie,

Mam pytanie do właściwych służb starostwa,

– jak mieszkańcy naszego powiatu mają w obecnym okresie realizować wszystkie czynności urzędowe związane z właściwością starostwa powiatowego – takie jak np. zarejestrowanie i wydanie nowych tablic rejestracyjnych dla nowo zakupionego pojazdu, wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu ( przedłużenie ) ze względu na wyczerpanie możliwości dokonania wpisu kontroli technicznej, itd.?

Takie pytanie kierują do mnie mieszkańcy naszej Gminy – Kuźnia Raciborska. Oczywiście istniejące obecnie problemy związane z obsługą petentów przez służby starostwa mają związek z istniejącym zagrożeniem ze strony koronawirusa.

Czy starostwo ma już wypracowany nowy model na realizacje takich ale i innych potrzeb mieszkańców?

Będę wdzięczny za pilną i merytoryczną odpowiedź którą skieruję do informacji mieszkańców.

Pozdrawiam.

Radny Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, mieszkaniec Rud  Manfred Wrona

Tel. 602 125 329.

……………………………………………………………….

*** Odpowiedź:

 Szanowny Panie Radny!

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Raciborskiego w związku z zagrożeniem wirusowym w dniu 15 marca br. zde­cydowano o zawieszeniu przyjmowania stron w naszym urzędzie. Decyzja ta była podyktowana troską o bez­pieczeństwo naszych klientów oraz pracowników. Zgodnie z rekomendacjami Rządu kon­takty bezpośrednie zostały ograniczone bądź wyeliminowane. W tej sytuacji Wydział Komunikacji realizuje jedynie te usługi, które można wykonać korespondencyjnie, np. zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu oraz wyrejestrowanie z powodu demontażu. Ewentualna rejestracja pojazdu może być przeprowadzona wyłącznie w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach niecierpiących zwłoki (np. pojazdy firm transportowych) przy jednoczesnym braku bezpośredniego kontaktu klienta z urzędnikiem. W sprawach tego typu należy kontaktować się telefonicznie w celu uzyskania informacji:

1). sprawy dotyczące pojazdów: tel. 32 45 97 314,

2). sprawy dotyczące praw jazdy: tel. 32 45 97 316.

 Informuję jednocześnie, że brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym na adnotacje o badaniach nie stanowi przeszkody do poruszania się pojazdem po drogach publicznych. W takich przypadkach stacja diagnostyczna wydaje odpowiednie zaświadczenie a informacja o badaniu jest wprowadzana do centralnej ewidencji pojazdów. Obecnie organy kontroli dro­gowej nie sprawdzają już samego dokumentu a jedynie informacje w centralnej ewidencji. Właściciel ma zatem możliwość korzystania z pojazdu a sama wymiana dowodu może być przeprowadzona gdy minie zagrożenie.

Właściciele pojazdów mogą być zaniepokojeni ewentualnymi sankcjami za niedotrzymanie terminu zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz terminu rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE (kary wprowadzone z początkiem br.). Pragnę wyjaśnić, że jeśli zwłoka w dochowaniu terminu będzie wynikała z ograniczeń w obsłudze klientów, Starostwo odstąpi od nałożenia kary.

Korzystając z okazji proszę o przekazanie mieszkańcom apelu by jeśli tylko to możliwe powstrzymali się od wizyt w Starostwie. Licząc na zrozumienie szczególnej sytuacji, w której priorytetowymi stały się działa­nia spowalniające rozprzestrzenianie epidemii, pozostaję z wyrazami szacunku.

 Pozdrawiam,

A. CH.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Redakcja