poniedziałek , 26 wrzesień 2022
Home » Aktualności » Koronawirus nadal atakuje. Rząd zaostrza rygory walki!

Koronawirus nadal atakuje. Rząd zaostrza rygory walki!

Obserwujemy ciągle wzrost liczby zachorowań na koronawirusa, jest on znaczący – powiedział wczoraj premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. – Będziemy przedstawiać kolejne obostrzenia, które są konieczne – dodał. Rząd zdecydował o nowych ograniczeniach.

*** Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem. W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

*** Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się.

Do 11 kwietnia br. włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

– dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

– wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

– załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

*** Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

*** W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących.

*** Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

*** Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

*** Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych.

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

*** Zakłady pracy.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

*** Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują.

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

– zakaz wychodzenia z domu poza potrzebnymi sytuacjami (praca, lekarz, apteka, sklep, wyprowadzenie psa, przejście się dla zdrowia, pomoc najbliższym i starszym);

– poruszanie się z innymi osobami w odległości nie bliższej niż 1,5 metra od siebie, poruszać się mogą maksymalnie dwie osoby (z wyjątkiem rodzin), wprowadzenie obowiązkowych maseczek jak w Czechach na razie nie wchodzi w grę;

– zakaz gromadzenia się na placach, placach zabaw, bulwarach, ograniczenie zgromadzeń do zera – kara to mandat 5000 zł;

– w zakładach pracy i marketach budowlanych dwie osoby nie mogą stać koło siebie, konieczne zachowanie dystansu;

– liczba osób na mszach św. i innych obrzędach liturgicznych maksymalnie 5 nie licząc duchownych oraz osób np. z zakładów pogrzebowych;

– zachowania zgodnie z nowymi przepisami będzie kontrolowała policja przy wsparciu wojska, rząd dalej będzie wdrażał elektroniczne systemy kontroli;

– obowiązują dotychczasowe obostrzenia;

– nowe przepisy wykluczą tłok w środka komunikacji – w jednym autobusie co drugie miejsce zajęte;

– nie ma uzasadnienia sektorów i obszarów do blokowania, rozprzestrzenie się koronawirusa jest równomierne;

– kalendarz wyborów prezydenckich, egzaminów ósmoklasisty i maturalny zachowane, rząd chce, by Polacy szybko wrócili do normalności;

– apel do samorządów o jak najczęstsze czynności dezynfekcyjne;

– w urzędach obecność urzędników tylko gdzie jest to niezbędne z zachowaniem minimalnej odległości 1,5 m;

– po Wielkanocy w nowych okolicznościach sanitarnych przebudzenie do nowego życia – powiedział premier.

Redakcja