środa , 10 lipiec 2024
Home » Aktualności » Sprawy Gminy » Informacja dotycząca złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

Informacja dotycząca złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

infoInformujemy, że Obywatel polski, który zmienił nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego poza granicami RP i wystąpił z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego  jest obowiązany do transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego tzn. wpisania go do polskich ksiąg stanu cywilnego.

W przypadku, gdy we wniosku o wydanie dowodu osobistego wnioskodawca podał nieprawdziwe dane dotyczące aktualnie noszonego nazwiska (nie dopełnił obowiązku transkrypcji) wydany zostanie mu nowy dokument tożsamości zawierający dane nieaktualne na dzień złożenia wniosku.

W związku z tym organ gminy zobowiązany jest wydać decyzję o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego na mocy art. 52 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych i unieważnić dowód osobisty.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 6 w Referacie Obywatelskim oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej a także telefonicznie 32 419 14 34, 32 419 14 69.

Opracowano na podstawie materiałów

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach

Redakcja