niedziela , 24 wrzesień 2023
Home » Aktualności » Ostatni dzień Misji Św. AD 2019 w naszej Parafii przed nami. Zapraszamy do wspólnych rozważań i modlitwy.

Ostatni dzień Misji Św. AD 2019 w naszej Parafii przed nami. Zapraszamy do wspólnych rozważań i modlitwy.

Od niedzieli 6 października br. w naszej Parafii trwają Misje Św. Odbywają się one one w dniach 06.10.2019 r. – 13.010.2019 r. Misje święte w Parafii są to dłuższe rekolekcje, które odbywają się w kościele katolickim w każdej parafii zwyczajowo co ok. 10 lat. Jest to czas słuchania nauk, codziennych nabożeństw (m.in. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i ślubów małżeńskich, adoracja Krzyża Misyjnego) oraz przyjmowania sakramentów, jak spowiedzi, Eucharystii, sakrament namaszczenia chorych. Misje święte prowadza misjonarze.

Celem misji jest umocnienie i odnowienie życia wiary. Kodeks Prawa Kanonicznego obowiązuje do organizowania misji. Zwykle misje trwają cały tydzień. Na zaproszenie księdza proboszcza danej Parafii przyjeżdżają księża misjonarze, którzy głoszą wiernym nauki o zasadniczych prawdach wiary i moralności. W parafii są odprawiane nabożeństwa, a na zakończenie misji wierni przystępują do spowiedzi i Komunii św., odbywa się uroczyste poświęcenie krzyża misyjnego, który misjonarze ustanawiają przed kościołem. Korzystając z tego czasu, każdy wierny może otworzyć swoje serce na Boga.

Bogactwo modlitewne tygodnia misyjnego w parafii jest naprawdę bardzo wielkie. W parafii są odprawiane Msze św. z kazaniem misyjnym. Misjonarze głoszą nauki dla mężczyzn, kobiet, dzieci i młodzieży, prowadzą różaniec misyjny i nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Każdego dnia podczas apelu misyjnego odbywają się specjalne spotkania wszystkich parafian, misjonarze odwiedzają chorych w parafii.

Wspólnie z księdzem proboszczem, który dobrze zna swoją parafię, ojcowie misjonarze układają plan ćwiczeń duchownych. Przed rozpoczęciem misji parafialnych wierni wraz ze swoim duszpasterzem przez dłuższy czas modlą się o duchowe owoce misji oraz o dary Ducha Świętego dla misjonarzy.

Módlmy się, aby przeżyte misje dla każdego z nas były czasem nawrócenia do Boga oraz odnowy życia z Bogiem.

Nasi misjonarze – ojcowie Redemptoryści – o. Andrzej Łabuda oraz o. Mirosław Lipowicz.

Polecamy modlitwie wszystkich naszych Parafian ojców misjonarzy.

*** Plan misji sprawdź tutaj: https://rudy-parafia.pl/misje-swiete-06-10—13-10-2019

Redakcja