czwartek , 26 styczeń 2023
Home » Aktualności » Przedstawiamy i popieramy kandydatkę na stanowisko sołtysa, kontrkandydatkę dla urzędującego sołtysa.

Przedstawiamy i popieramy kandydatkę na stanowisko sołtysa, kontrkandydatkę dla urzędującego sołtysa.

Jak doskonale pamiętamy, w minionej kampanii wyborczej do samorządu w Rudach o 4 miejsca w radzie miejskiej rywalizowało ugrupowanie burmistrza z Kuźni Raciborskiej oraz komitet wyborczy zarejestrowany w Rudach – ,,TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY – dla siebie i przyszłych pokoleń”. Komitet ten utworzyli tylko i wyłącznie mieszkańcy naszej miejscowości. Wolą głosu wyborców Rud w sposób zdecydowany 4 mandaty radnych powierzone zostały kandydatom na radnych desygnowanych właśnie przez ten komitet wyborczy. W kampanii wyborczej ta grupa radnych przedstawiła wyborcom bardzo atrakcyjny program działań lokalnego samorządu na najbliższe 5 lat. Pośród wielu kwestii bardzo ważnych dla naszej miejscowości zawarta była deklaracja aktywnego wzięcia udziału ugrupowania w wyborze sołtysa Rud i rady sołeckiej planowanego na luty 2019 r. I oto właśnie dzisiaj znajdujemy się w tym miejscu i czasie, wszakże na wtorek 5 lutego br. wyznaczony został termin Zebrania Wiejskiego w trakcie którego obecni na zebraniu mieszkańcy dokonają wyboru sołtysa i rady sołeckiej. W rozumieniu tej grupy radnych i środowiska ich popierających – nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej. Bowiem działania sołtysa i rady sołeckiej w ostatnich 4 latach zostały ocenione jako złe i nie wystarczające.

W ostatnim okresie prowadzono więc szerokie konsultacje społeczne w kierunku wyłonienia kandydata na sołtysa. Stawiane przed kandydatem wymagania były i są w sposób oczywisty bardzo wysokie. Nie ma się jednak temu co dziwić, wszakże sołtys jest jednoosobowym organem mającym reprezentować nas wszystkich.

Miło jest nam poinformować, że ostatecznie ruch społeczny – ,,TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY – dla siebie i przyszłych pokoleń” postanowił poprzeć w wyborach kandydaturę młodej kobiety Pani Eweliny Maruszak, mieszkanki Rud która podjęła decyzję o kandydowaniu w tegorocznych wyborach na sołtysa. Pani Ewelina żywi nadzieję i jest przekonana, że uda jej się skupić wokół siebie aktywnych i pełnych woli działania członków nowej rady sołeckiej.

Pani Ewelina z naszą miejscowością związana jest od ponad 4 lat. Mieszka w dzielnicy Brantolka.  Kandydatka posiada wykształcenie wyższe z tytułem magistra ekonomii oraz magistra sztuki.

Pani Ewelina Maruszak najbardziej znana jest ze swoich społecznych i bezinteresownych działań w rudzkiej szkole. Ale nie tylko. Wielką jej troską jest radykalna poprawa jakości środowiska naturalnego – głownie w zakresie poprawy niskiej emisji spalin.

Z pełną determinacją i zaangażowaniem zajęła się kwestią uruchomienia przewozu dzieci autobusem szkolnym. Jak doskonale wiemy, pomysł ten został zrealizowany.

Pani Ewelina jest gorącym zwolennikiem remontu drogi z Rud do Brantolki oraz budowy chodnika obok tej drogi. Podjęła również działania w zakresie budowy nowej wiaty rowerowej przy szkole w Rudach.

To tylko niektóre z działań Pani Eweliny Maruszak. Głównym celem działania kandydatki jest inicjowanie i podjęcie działań w sprawach dotyczących mieszkańców całych Rud przy wsparciu i współdziałaniu grup lokalnych.

Poniżej przedstawiamy plakat opisujący niektóre działania podjęte przez kandydatkę.

,,TO MY! RAZEM ZMIENIMY RUDY – dla siebie i przyszłych pokoleń”