niedziela , 14 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Po wielu latach wraca Posterunek Policji w Rudach.

Po wielu latach wraca Posterunek Policji w Rudach.

Z ostatniej chwili: po wielu latach wraca Posterunek Policji w Rudach. Powstanie nowa jednostka tzw. WPP.

Decyzja o likwidacji posterunku policji w Rudach podjęta jakiś czas temu wzbudziła w naszym środowisku wielką dyskusję i żal. I nikogo nie może to dziwić. Już bowiem w latach powojennych ( po II wojnie światowej ) na terenie Rud i pobliskich miejscowości funkcjonowała tego typu jednostka. Także istnienie policji w Rudach, jest już swego rodzaju tradycją. Osobom starszym nie musimy chyba przypominać, co znaczyło nazwisko Zjawin. Młodszym naszym czytelnikom przypominamy, że był ty dawny posterunkowy,  z dawnego posterunku policji w Rudach. Mówimy oczywiście o czasach Polski Ludowej. Kiedy w miniony czwartek, po wizycie u Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach grupy naszych samorządowców okazało się, że zmiany podjętej przed laty decyzji nie będzie ( likwidacja posterunku ), wiadomo było, że nasi rządzący gminą podejmą działania, które będą niejako naszą odpowiedzią na likwidację rudzkiej policji.

Dzisiaj informujemy naszych czytelników, że decyzja już zapadła a ogłoszona zostanie jutro w godzinach popołudniowych przed wejściem do budynku byłego rudzkiego posterunku ( Sołtysówka ). Tam też odbędzie się konferencja prasowa burmistrza i Komendanta Policji w Raciborzu. Prosimy nie dopatrywać się żadnych działań w ramach trwającej kampanii wyborczej do samorządu.

Po czwartkowym spotkaniu osób zaangażowanych w obronę placówki policji w Rudach, dotarły do nas informacje na temat najważniejszych podjętych decyzji. Co prawda, nie znamy wszystkich szczegółów wypracowanego rozwiązania, nie mniej jednak już te informacje, które znamy zarysowują nam pełny obraz sytuacji. Jedno jest pewne – posterunek policji w Rudach powraca! Cóż to oznacza? Czytaj poniżej.

Burmistrz, radni, senator i sołtysi okolicznych miejscowości podjęli decyzję, że w miejsce zlikwidowanego przed laty posterunku policji w Rudach powstanie Wiejska Policja Prewencyjna – WPP. Jej kształt wzorowany będzie na dawnych jednostkach wsparcia milicji – ORMO ( Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej ). Wśród nas, żyją jeszcze dzisiaj osoby, które do tych jednostek należały w okresie powojennym i społecznie patrolowały naszą miejscowość, zastępując i pomagając w ten sposób ówczesnej milicji. Takich funkcjonariuszy ORMO w Rudach było mnóstwo, stąd też włodarze naszej gminy liczą na to, że nie zabraknie kandydatów w szeregi nowej formacji.

Jutro ( wtorek ) o godz. 15.00 przed rudzkim Posterunkiem nastąpi oficjalne ogłoszenie tej decyzji i przekazanie przez dzisiejszych policjantów z kuźniańskiej jednostki obowiązków nowym funkcjonariuszom. Oni bowiem rozpoczną pracę już w najbliższy wtorek 2 kwietnia.  Przekazanie obejmie również siedzibę i sprzęt będący w posiadaniu policji. Jest to oczywiste, gdyż wiele z tych składników zostało wykonanych i zakupionych za pomocą lokalnych społecznych inicjatyw.

Jak więc widzimy, sprawy związane z rudzką policją zmieniają się bardzo szybko, stąd też na tą chwilę władzom naszej gminy nie udało się jeszcze skompletować pełnego składu osobowego nowej jednostki społecznej policji. Za naszym pośrednictwem burmistrz  gminy zwraca się z prośbą o to, aby podać do publicznej wiadomości informację, że od jutra godz. 15.00 prowadzony będzie nabór kandydatów do nowej jednostki policji. Burmistrz liczy na to, że kandydaci do społecznej pracy wywodzić się będą z Rud, Rudy Kozielskiej i Jankowic, stąd też prosi się właściwych sołtysów o zadbanie o to, by kandydaci z poszczególnych miejscowości dokonali zgłoszenia. Po to, by ta inicjatywa została zatwierdzona przez Komendanta Policji w Raciborzu, burmistrz miasta musi nazwiska 10 kandydatów podać do Komendy Powiatowej do wtorku godz. 14.00. Czasu jest wiec bardzo mało.

Wybrani kandydaci do tej społecznej służby patrolowej przejdą kilkudniowe szkolenie w raciborskiej Komendzie Policji.

Telefon kontaktowy dla kandydatów: sekretariat Urzędu Gminy: ( 32 ) 419 14 17, czynny od godz. 7.30. Przy zgłoszeniu należy podać hasło – ORMO. Zgłoszenia można dokonać również osobiście: Urząd Gminy Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4 ( I piętro ) gminna komórka Zarządzania Kryzysowego.

Wymogi dla kandydatów:

– wiek: min. 35 lat, płeć męska i żeńska,

– osoby bezrobotne, emeryci, renciści i pozostające w niepełnym zatrudnieniu,

– osoby nie karane, bez nałogów,

– o określonej tężyźnie fizycznej, wysportowane, bez nadwagi,

– mile widziana komunikatywność,

– znajomość lokalnego środowiska,

– mile są widziani potomkowie byłych funkcjonariuszy ORMO.

Pozostałe szczegóły przedstawione zostaną na jutrzejszym spotkaniu. Serdecznie zapraszamy.

W dniu jutrzejszym odbędzie się również prezentacja pierwszego rudzkiego społecznego patrolu. Gmina zakupiła już pierwsze komplety umundurowania naszej społecznej policji, tak aby były rozpoznawalne na ulicy ( patrz zdjęcie ). Łudząco będą one przypominały ……. , a zresztą kto przyjdzie sam zobaczy.     P.A.

Fat jolly cartoon policeman