czwartek , 23 maj 2024
Home » Aktualności » Nowy – stary sołtys w Jankowicach.

Nowy – stary sołtys w Jankowicach.

Każdorazowo po zakończeniu wyborów samorządowych w nieodległej przyszłości odbywają się wybory kolejnego szczebla samorządowego – sołtysów miejscowości. Obecnie, nie tylko w naszej gminie trwa cykl zebrań wiejskich które to dokonują wyboru sołtysa. Na podstawie Zarządzenia nr B.0050.28.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 21 stycznia 2019 r. zostało zwołane Zebranie Wiejskie w Jankowicach w sprawie dokonania wyboru organów sołectwa Jankowice.

W dniu wczorajszym – wtorek 29 stycznia 2019 r. o godz. 17:15 w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach, odbyły się wybory Sołtysa Sołectwa Jankowice. Na kolejne 5 lat sołtysem został Pan Norbert Gacka.

Serdecznie gratulujemy Panu Norbertowi i życzymy wszelkiej pomyślności w sprawowaniu tej funkcji.

Redakcja