niedziela , 14 kwiecień 2024
Home » Aktualności » ,,Nim nadejdzie” – muzyka i pieśni na Adwent.

,,Nim nadejdzie” – muzyka i pieśni na Adwent.

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje swą duszę ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.

Powatykańska myśl teologiczna na temat Adwentu skupia się wokół dwóch zagadnień. Pierwsze z nich, to dwuetapowy charakter oczekiwania, drugie zaś zwraca uwagę w tym kierunku, by Adwentu nie utożsamiać z pokutą typową dla Wielkiego Postu. Te dwie cechy zostały wyraźnie określone w 39 punkcie Ogólnych norm roku liturgicznego i kalendarza z 1969 r. Czytamy w nim: “Adwent jest okresem przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez które wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa, kieruje się dusze ku oczekiwaniu jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z tych dwóch względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania”. W powyższej definicji podkreślone zostało przygotowanie do Bożego Narodzenia oraz eschatyczne oczekiwanie. W pierwszej części adwentu (do 16 grudnia), czytania i teksty mszalne mówią o powtórnym przyjściu Chrystusa w chwale, natomiast w drugiej części adwentu (dni od 17 do 24 grudnia) wyróżnione zostały poprzez specjalne modlitwy mszalne oraz osobne prefacje, a w centrum liturgii staje Maryja, jako wzór oczekiwania na Jezusa. Dlatego też tą drugą część Adwentu możemy nazwać okresem maryjnym.

Świadomość jasnego określenia dwóch etapów Adwentu oraz jego radosnego akcentu jest jeszcze ciągle zbyt mała wśród osób odpowiedzialnych za codzienne kształtowanie liturgii. Niniejsze rozważania mają dać odpowiedź na pytanie: co śpiewać i czego słuchać w Adwencie?

A oto nasza propozycja na I cz. Adwentu:

***  https://www.youtube.com/watch?v=8DxwF_buAb0 -,,Nim nadejdzie”,

*** https://www.youtube.com/watch?v=LFhTMa8dav4 -TGD i Kuba Badach “Mario, czy już wiesz?”,

*** https://www.youtube.com/watch?v=QeLBPPemOfM – ,,Przyjdź Jezu Przyjdź!”,

*** https://www.youtube.com/watch?v=ezUkr0Ec7_o – ,,Chwale Ciebie Panie”,

*** https://www.youtube.com/watch?v=hWIhZtT8Wdg – ,,… Na świecie tyle bólu i łez….”,

*** https://www.youtube.com/watch?v=FVdxFkqdykg – ,,List do Boga”,

*** https://www.youtube.com/watch?v=AIGGVIkcyWU – Kelly Family – ,,An Angel”,

*** https://www.youtube.com/watch?v=YTn4GKjn4Xc – ,,Pan blisko jest”.

Redakcja