niedziela , 14 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Kto wejdzie w posiadanie 14 gminnych działek w Rudach?

Kto wejdzie w posiadanie 14 gminnych działek w Rudach?

infoPoniżej przedstawimy Zarządzenie Burmistrza Gminy Kuźnia Raciborska z 3 stycznia br. w sprawie wykazu nieruchomości do zbycia w Rudach. W Zarządzeniu Burmistrz rekomenduje sprzedaż 14 działek w rejonie Kolonia Renerowska-Osiedle Lipowe ( ks. Jatzka ).  W ostatnim okresie przeprowadzone zostały wszystkie niezbędne przygotowania geodezyjne jak również  wykonana została droga dojazdowa w pełnym zakresie (  m.i. nawierzchnia asfaltowa ). W załączeniu przedstawiamy mapkę geodezyjną z usytuowaniem przedmiotowych działek oraz pełną treść zarządzenia.

Władze Gminy zwróciły się do Sołtysa i Rady Sołeckiej w Rudach o wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży przedmiotowych działek. Spotkanie rady odbyło się w dniu 11 stycznia br., rada podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na sprzedaż działek. W swojej opinii do wniosku rada zobowiązała Sołtysa do przedstawienia Gminie na piśmie warunków sprzedaży działek. O szczegółach decyzji rady sołeckiej napiszemy w odrębnym materiale.    Redakcja