czwartek , 18 kwiecień 2024
Home » Aktualności » KOMUNIKAT! PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie będzie czynny w szczególnych rygorach.

KOMUNIKAT! PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie będzie czynny w szczególnych rygorach.

Informujemy, że począwszy od miesiąca maja br. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – popularny PSZOK – w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 dla mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska będzie czynny:

 • wtorek w godz. od 8.00   do 16.00,
 • czwartek w godz. od 8.00 do 19.00.

Prosimy o stosowanie się do ogólnopolskich zaleceń związanych z sytuacją wywołaną przez koronawirusa, zadbanie o bezpieczeństwo, ograniczenie kontaktów, respektowanie obowiązku w zakresie przemieszczania  się  jedynie w grupie do 2 osób oraz  respektowanie poniższych zasad:

 1. należy zachowywać odpowiednią odległość między osobami oczekującymi (2 metry) na przyjęcie,
 2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na teren POSZKa zostaną wpuszczeni/obsłużeni tylko i wyłącznie mieszkańcy z założoną maseczką ochronną i rękawiczkami,
 3. ogranicza się liczbę mieszkańców, którzy mogą w jednym czasie przebywać na terenie PSZOKa tj. będą wpuszczane jednocześnie max. 2 pojazdy, w 1 pojeździe wpuszczony zostanie tylko kierowca,
 4. w przypadku dostaw odpadów wielkogabarytowych oraz w celu ich rozładunku zostaną wpuszczone max. 2 osoby,
 5. wjeżdżając z odpadem na wagę należy:

a).     mieć już odpowiednio wypełniony druk POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA ODPADÓW; druk można pobrać z naszej strony internetowej www.gpwik.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI / PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW; w przypadku braku takiej możliwości można odebrać wersję papierową na miejscu – na wadze, jednakże długopis należy posiadać własny.

b).    w przypadku dostaw kilku rodzajów odpadów, odpady należy mieć już posortowane na odpowiednie frakcje;

c).     nie będzie możliwości sortowania odpadów na terenie PSZOKa; poszczególne frakcje dostarczanych odpadów musza być przygotowane do zważenia w celu skrócenia do minimum czasu obsługi i uniknięcia ewentualnych kolejek

d).    odpad na wadze zostanie zweryfikowany przez pracownika PSZOK,

e).     po pozytywnej weryfikacji mieszkaniec:

 • umieszcza odpady we wskazanym miejscy
 • wpisuje masę odpadów podaną przez pracownika wagi na druku POTWIERDZENIA PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA ODPADÓW
 • okazuje pracownikowi wagipoprawnie wypełnionePOTWIERDZENIE PRZEKAZANIA/PRZYJĘCIA ODPADÓW i wrzuca druk do skrzynki mieszczącej się przy wadze
 • opuszcza teren PSZOKa
 1. odpady do PSZOK należy dostarczać we własnych opakowaniach (kartonach, workach, koszach), wyjątek stanowią odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (worki: niebieski, żółty, zielony)
 2. pozostałe warunki przyjmowania odpadów zgodnie z Regulaminem PSZOKa

Apelujemy, aby w czasie epidemii korzystać z PSZOK tylko w razie konieczności i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.

Dziękujemy za zrozumienie.

INFO: GPWiK Kuźnia Raciborska

Redakcja