poniedziałek , 6 grudzień 2021
Home » Aktualności » Jutro obradować będzie rada miejska w Kuźni Raciborskiej.

Jutro obradować będzie rada miejska w Kuźni Raciborskiej.

W dniu 08.01.2021 r. obradować będzie Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej na XXVIII Sesji. Obrady odbędą się o godz. 13:00 w sali ślubów USC oraz w miejscach przebywania radnych. Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

3.2 przyjęcia “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

  1. Zakończenie obrad.

Redakcja.