czwartek , 11 lipiec 2024
Home » Aktualności » Gra w przedszkole????

Gra w przedszkole????

Dyskusja o potrzebie budowy przedszkola wraz z żłobkiem w Rudach trwa od kilku lat. Po jednej stronie znajduje się grupa inicjatywy budowy wspierana przez radnych oraz kilkuset mieszkańców Rud i okolicy, po drugiej stronie władze gminy, procedury i chyba jednak ….. gra na zwłokę w podjęciu inwestycji.

Kilkanaście miesięcy temu wydawało się, że wypracowany został ostateczny kompromis dotyczący sprawy w stosunku do którego władze gminy wypowiadały się pozytywnie. Tymczasem wbrew wszystkim wcześniejszym ustaleniom nie widać by sprawa budowy obiektu posuwała się do przodu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dodatkowo w trakcie ostatniego spotkania w sprawie strona Gminy dążyła do ograniczenia tego co miałoby zostać wybudowane. Zdziwienie i zaniepokojenie musi budzić to, że słowami przedstawicieli Urzędu Miasta projekt budowy przedszkola z żłobkiem powinien zostać okrojony o jedną salę przedszkola, o budowę oddziału dla żłobka, oraz o budowę węzła kuchennego!!! Na takie stanowisko ostro reaguje i protestują pomysłodawcy budowy budynku kompleksowo przygotowanego do pobytu i obsługi dzieci w wieku przedszkolnym i tych uczęszczających do żłobka.

W jakim kierunku będzie więc zmierzał wcześniej wypracowany kompromis i uzgodniona z Gminą koncepcja obiektu? Trudno dzisiaj jest wyrokować. Poniżej przedstawiamy cykl materiałów w tej sprawie przedstawionych przez portal www.nowiny.pl

*** https://www.nowiny.pl/edukacja/212185-nie-dzielimy-dzieci-na-nasze-i-obce-jestesmy-otwarci-na-wszystkich-pisza-spolecznicy-z-rud-chodzi-o-budowe-przedszkola-i-zlobka-oswiadczenie.html

*** https://www.nowiny.pl/watek/119-rudy-chca-budowy-przedszkola-i-zlobka

Redakcja