czwartek , 18 kwiecień 2024
Home » Aktualności » Kim jesteśmy? Godność ponad wszystko!

Kim jesteśmy? Godność ponad wszystko!

Pan Bóg tworząc człowieka dał mu wymiar materialny w postaci ciała, oraz duchowy poprzez Duszę, która sprawia, że każdy człowiek ma wolną wolę. Wolę czynienia dobra, ale i zła. Każdy z nas ma sumienie, w którym przychodzi mu rozstrzygać wiele najważniejszych kwestii, między innymi tą która dotyczy woli czynienia. Mówiąc o tych wartościach, niewątpliwie należy podkreślić kolejną bardzo ważną wartość, jaką jest godność człowieka.

Encyklopedycznie rzecz ujmując, godność człowieka to nic innego, jak poczucie człowieczeńskiej wartości, dumy, honoru.

Można pokusić się o stwierdzenie, że godność powinna dotykać człowieka na całej przestrzeni jego ziemskiego życia. Bo to przecież powinna mu towarzyszyć od samych narodzin, aż po jego śmierć.  Stąd też bardzo często mówimy o: godnym życiu, godnym przeżyciu choroby, godnej śmierci, itd.

Natura człowieka jest taka, że oczekuje on godnego traktowania, nie zawsze jednak sam godnie traktuje innych. Takie przypadki są incydentalne, nie mniej jednak zdarzają się.

Wydaje się, że żyjemy w takich czasach rozwoju ludzkości, że mamy prawo oczekiwać od innych godnego traktowania, ale też z całą pewnością sami musimy godnie traktować innych.

W przypadkach, kiedy dochodzi do rażącego naruszenia tej wartości ludzkiej, mamy obowiązek napiętnować takie postawy i działania. Bo one naruszają ogólnie przyjęte normy we wzajemnym współistnieniu.

Szczególne wymagania powinniśmy kierować zwłaszcza w takie środowiska, które z mocy swojego funkcjonowania i obowiązków, godne działania, mają wpisane do nienaruszalnych zasad swojego postępowania. Mamy tutaj na myśli różnego rodzaju organizacje, stowarzyszenia oraz instytucje, ale i niektóre zawody oraz funkcje powołane dla ochrony i pielęgnacji ludzkiego życia.

Jak więc widzimy, na straży przestrzegania godnych zasad postępowania człowieka, zawsze musi stać drugi człowiek. I to nie jeden, tylko każdy. Dopóki tak będzie, możemy być spokojni o zachowanie naszego człowieczeństwa każdego z nas samych ale również całego lokalnego społeczeństwa.

man.