niedziela , 25 wrzesień 2022
Home » Aktualności » Chodnik na Kolonii Renerowskiej – NIE!, chodnik w Rudzie Kozielskiej – TAK! Kontrowersyjne głosowanie w trakcie ostatniej sesji rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Chodnik na Kolonii Renerowskiej – NIE!, chodnik w Rudzie Kozielskiej – TAK! Kontrowersyjne głosowanie w trakcie ostatniej sesji rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Jak pisaliśmy na naszych łamach w miniony czwartek w Kuźni Raciborskiej odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. W trakcie tych obrad odbyło się między innymi głosowanie nad projektem uchwały budżetowej gminy na 2019 r. oraz nad projektem uchwały o Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej Gminy Kuźnia Raciborska. Ten drugi dokument mówi o tym jakie zadania gmina ma zamiar realizować w najbliższym i dalszym okresie. Pokazuje również środki finansowe pozwalające realizować dane zadanie. Z kolei z chwilą kiedy Gmina ma zamiar przystąpić do realizacji owego zadania we właściwej uchwale budżetowej określa się precyzyjnie środki do realizacji zadania.

Na ostatniej sesji rady większość rady miejskiej – 11 radnych skupionych wokół osoby burmistrza w sposób jednoznaczny nie zgodziła się na wprowadzenie do obydwu w/w dokumentów pozycji budżetowej ( zadania ) pod nazwą – ,,Projekt budowy chodnika w Rudach przy ul. Kolonia Renerowska w ciągu drogi wojewódzkiej DW 919”.

Jakby tego było mało, ci sami radni wprowadzili do w/w dokumentów inne zadanie – mianowicie -,,Projekt budowy chodnika w Rudzie Kozielskiej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 425”.

Wynik głosowania w tej sprawie – 11 radnych za projektem uchwały. Byli to radni: Radosław Kasprzyk – Kuźnia Raciborska, Grażyna Tokarska – Kuźnia Raciborska, Maciej Kriwenok – Kuźnia Raciborska, Elżbieta Kozłowska – Kuźnia Raciborska, Mariola Wajda – Kuźnia Raciborska, Ernest Drazik – Ruda Kozielska, Gerard Hanusek – Jankowice, Gerard Depta – Turze, Marcin Czerniej – Siedliska, Adrian Juraszek – Budziska i Ilona Wróbel – Kuźnia Raciborska.

Przeciwko uchwale zagłosowali radni z Rud – Adrian Lepiarczyk, Henryk Wrzosok, Roman Wilk i Manfred Wrona. Stali oni na stanowisku, że do prognozy Inwestycyjnej oraz uchwały budżetowej bezwzględnie należy wprowadzić pozycję opracowanie projektu budowy chodnika na Kolonii Renerowskiej albo obydwie propozycje ( również budowę chodnika w Rudzie Kozielskiej ).

Jak więc widzimy wreszcie kurtyna opadła i naocznie widzimy jaki jest stosunek radnych skupionych wokół osoby burmistrza do kwestii budowy chodnika na Kolonii Renerowskiej. Dzisiaj kiedy nadeszła chwila prawdy i trzeba było zagłosować za tą inwestycją i wyasygnować na nią konkretną kwotę środków finansowych ( 250.000,- zł. ) głosowanie pokazało prawdę.

Jako powód takiej a nie innej decyzji podawano fakt jednoznacznego braku deklaracji radnych z Rud w sprawie ewentualnego podziału gminy Kuźnia Raciborska. Można więc sytuację odebrać jednoznacznie jako swego rodzaju ultimatum.

W tym miejscu nadmieniamy, że droga wiodąca przez Kolonię Renerowską jest drogą wojewódzką i jako taka podlega zarządowi Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego a bezpośrednio Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Wobec takiego a nie innego stanowiska gminy w tej sprawie, jedyną stroną do której musimy obecnie kierować nasze wnioski dotyczące chodnika na Kolonii są właśnie te 2 instytucje. Pozostaje więc otwarte pytanie – czy wobec takiej postawy gminy instytucje z Katowic podejmą decyzję o przeprowadzeniu inwestycji na Kolonii? Chcąc nie chcą adresatem wszystkich naszych kolejnych działań w tej sprawie będą owe instytucje.

Już niedługo napiszemy na naszych łamach – do czego mamy prawo w ramach budżetu gminy w której funkcjonujemy?

Redakcja