sobota , 8 Sierpień 2020
Home » Aktualności » Zapraszamy na wystawę malarstwa Michała Guza.

Zapraszamy na wystawę malarstwa Michała Guza.

Serdecznie zapraszamy do rudzkiego Opactwa na wystawę malarstwa Michała Guza. Wystawa odbędzie się w Galerii Sztuki w w Starym Opactwie w dnia 21.06.2020 r. do 30.08.2020 r. Serdecznie zapraszamy.

*** INFO o wystawie

Cykl obrazów Człowiek jako powłoka, manekin jako człowiek, życie jako gra pozorów jest splotem pewnych wydarzeń, pozornie przypominających swą formą, tematyką i rozwojowością prezentowanych tematów materię teatralnych, scenicznych rozgrywek. Głównym bohaterem powstałych prac jest tytułowy manekin, który zupełnie przypadkowo wprowadza się w ich ramy, a swą wrodzoną sztucznością determinuje ich formę, której ponadto pozwala uwolnić się od zbyt osobistego podejścia do tematu.

Myślę tu o charakteryzującym się naturalną naiwnością ekspresjonizmie, którego główną materią działań są emocje, które z natury rzeczy są źródłem bodźców bezpośrednio wychodzących, jak też określających człowieka. Inną rzeczą jest, że malarstwo prezentujące wspomniany nurt sztuki, teoretycznie powinno być odpowiednim i wystarczającym do przedstawienia człowieka oraz problematyki związanej z jego istnieniem. Jednak w przypadku powstałych pracach nie chodziło mi tylko o pewną plastyczną  prezentację wrażliwości ludzkiej, której naturalność umożliwia wytworzenie pewnego rodzaju identyfikacji odbiorcy oczywiście poprzez ich interpretację z samym tematem i formą obrazu. Konsekwencją takiego założenia może być zbyt bezpośrednie utożsamienie problematyki prac z ich autorem, a w przypadku takiego zjawiska prawdopodobnym jest możliwość zamknięcia zawartego w nich ładunku, po prostu może wytworzyć się zafałszowanie celowość przekazu jaki koncepcyjnie posiadają.

Przedstawione słowa nie są oczywistą negacją i bezceremonialną krytyką obnażającą niedoskonałości ekspresjonizmu, ale zdecydowanie wręcz czymś odwrotnym, gdyż wypowiedź ta, właściwie jest bardzo ekspresyjną i osobistą prezentacją takiego rodzaju malarstwa. Ekspresjonizm poprzez swą autentyczność jest dla mnie niezwykle ważny i cenny, jednak charakteryzuje się on nieco innym podejściem do tematu, które w przypadku powstałych prac wymaga bardziej złożonego przygotowania w sferze intelektualnej i mentalnej.

Opisywany cykl tak naprawdę nie jest także ukłonem w kierunku sztuki pop – art., ale ciekawym jest fakt, że symbol sztuczności i kultury masowej jakim jest manekin, stał się głównym bohaterem i elementem kształtującym formę powstałych obrazów, w której  możemy również zauważyć pewien naznaczający się konflikt. Jego podłożem jest próba uchwycenia problematyki podjętego tematu, którego założeniem i podstawowym celem była chęć dotknięcie człowieka, teoretycznie tak daleka od koncepcji pop – art.-u.; w związku z „materialnością” i środkami wyrazu zastosowanymi w ukształtowanej formie, poniekąd przypominającej ten kierunek sztuki. Mam na myśli między innymi charakterystyczne dla niej uproszczenia, a także rodzaj zastosowanej plamy oraz czystość kolorystyczną.

Czasy współczesne wygenerowały dla osoby twórczej bardzo poważny problemem, jest nim oczywiście konieczna w sztuce próba dotarcia do odbiorcy, która może okazać się utrudniona lub praktycznie niemożliwa, jeżeli na przykład nie przedstawi się tematu podjętych działań w jego realnym pop – kulturowym świecie. „Pozorny” pop – art. jest więc pewnego rodzaju prowokacją, inaczej mówiąc próbą „odczłowieczenia” postaci teraźniejszej, potrzebą „odnalezienia błędu” w „iluzji” codzienności, odgrywanej w wyreżyserowanej „fikcji” pewnej teatralnej rzeczywistości. Dlatego w powstałych obrazach prezentujących opisywany cykl muszą mieścić się takie pojęcia jak życie, droga, świadomość, przyzwolenie na obopólną manipulację, która jako zjawisko staje się wręcz nie do zniesienia; a także poszukiwanie, przejście, rozwój, upadek i życie z nim.

*** Życiorys autora:

 Michał Guz urodzony 25 sierpnia 1977 roku w Wodzisławiu Śląskim, wychowywany w Rydułtowach, a obecnie zamieszkały w Rybniku. Absolwent Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie dyplom z malarstwa obronił w pracowni prof. Kazimierza Cieślika oraz Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu. Zajmuje się takimi dziedzinami sztuki jak malarstwo, poezja, malarstwo tablicowe, konceptualizm, fotografia  metaforyczna, rysunek, rzeźba, grafika oraz malarstwo instalacyjne.

 *** Biogram artystyczny:

 – wyróżnienie na XXIII Ogólnopolskim Konkursie Sztuki im. Vincenta van Gogha / Rybnik / 2015,

– wystawa podyplomowa / BWA / Katowice / 2015,

– Publiczna Obrona Dyplomów ASP w Katowice / BWA / Katowice / 2015,

– obrona artystycznej pracy magisterskiej w pracowni malarstwa prof. Kazimierza Cieślika / cykl obrazów / Perspektywa  – „ przestrzenie nieodkryte” /  Katowice  / 2015,

– obrona teoretycznej pracy magisterskiej pod kierunkiem dr hab. Irmy Koziny / Perspektywa  – „ przestrzenie nieodkryte” /  Katowice  / 2015,

– Tożsamość i sąsiedztwo lub Nazwa ziemi (Przejęcie ziemi) / Maerkischer / Niemcy /  2015,

– Tożsamość i sąsiedztwo lub Nazwa ziemi (Przejęcie ziemi) / Zamek Piastowski Racibórz / Racibórz / 2014,

– Tożsamość i sąsiedztwo lub Nazwa ziemi (Przejęcie ziemi) / Identität und Nachbarschaft oder Landna(h)me /  Niemcy /  2013,

– udział w realizacji rekonstrukcji ołtarza głównego w autorskiej pracowni dr Henryka Fojcika  /  Rybnik  /  kościół Św. Augustyna w Świętochłowicach / Lipiny / 2011/13,

– Wystawa malarstwa – Pracownia Malarstwa. Skansen, poligon czy samo sedno sztuki? / 10 lat pracowni malarstwa  prof. Kazimierza Cieślika / studenci  / Centrum Kultury Katowice  / Katowice  / 2011,

– Figurama  / międzynarodowy przegląd rysunku wyższych uczelni artystycznych / Národní technická knihovna Praha / Narodowa Biblioteka Techniczna w Pradze /  2011; FA ČVUT Praha  /  2011; Litomyšl, Zámek  / Castle  /  2011,

– Obszary rysunku, Katowice – Poznań  /  wystawa rysunku organizowana przezWydział Artystyczny ASP w Katowicach oraz Katedrę Rysunku Uniwersytetu   Artystycznego w Poznaniu / Galeria „Słodownia +1”, Stary Browar / Poznań / 2012; / Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki / Katowice / 2011,

– udział w realizacji rekonstrukcji ołtarza głównego w autorskiej pracowni dr Henryka Fojcika  /  Rybnik  /  kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śl. / Wodzisław Śl. / 2009/11,

– Rybnik Art Festiwal  /  Fundacja Elektrowni Rybnik  /  Rybnik  /  2008,

– udział w projekcie dr hab. Kazimierza Frączka dotyczący realizacji rzeźby św. Notburgii  / Racibórz  /  2007/08,

– obrona artystycznej pracy licencjacackiej w pracowni malarstwa prof. Kazimierza Cieślika /   cykl obrazów  /  Człowiek jako  powłoka, manekin jako człowiek,  życie jako gra pozorów /  Racibórz – 2007/08,

– obrona teoretycznej pracy licencjackiej pod kierunkiem dr Henryka Fojcika /Manekin w twórczości  Tadeusza  Kantora  /  Racibórz / 2007/08,

– współorganizator i uczestnik wystawy Ikoną Pisane / Racibórz / 2007,

– udział w spektaklu pantomimy dr hab. Kazimierza Frączka / Upadłe Anioły / Racibórz, Dąbrowa Górnicza, Czyżowice  /  2007/08,

– współtwórca scenografii oraz rekwizytów do pantomimy dr hab. Kazimierza Frączka /  Upadłe Anioły /  Racibórz / 2006/07,

– udział w wykonaniu scenografii na Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej Spotkałem Pana  / Racibórz  /  2006

– udział w wielu wystawach zbiorowych między innymi w Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śl., Jastrzębiu Zdroju, Bytomiu oraz Głubczycach, gdzie prezentowano fotografię, grafikę, malarstwo, przestrzenne formy wizualne oraz rzeźbę.

Redakcja