wtorek , 4 październik 2022
Home » Aktualności » AKTUALIZACJA!!! WAŻNE! KORONAWIRUS – działania prewencyjne GPWiK w Kuźni Raciborskiej.

AKTUALIZACJA!!! WAŻNE! KORONAWIRUS – działania prewencyjne GPWiK w Kuźni Raciborskiej.

Wobec kryzysowej sytuacji w naszym kraju w zakresie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem Covid-19 każdy z nas osobno, ale również wszystkie instytucje powinny podejmować natychmiast rygorystyczne sposoby walki z wirusem oraz nie dopuszczeniem do dalszych zakażeń. Tylko wspólne, skoordynowane i jednoznaczne działania mogą nam w tym wszystkim pomóc. Wszakże chodzi o zdrowie i życie wszystkich nas ale również o to by wszystkie strategiczne instytucje mogły cały czas bezproblemowo prowadzić swoją działalność. Zwłaszcza jeśli dotyczy to instytucji o wymiarze strategicznym i podstawowym dla funkcjonowania społeczności. Biorąc to pod uwagę coraz częściej dochodzić do nas będą informacje o podjętych kolejnych krokach które maja prowadzić do maksymalnego zabezpieczenia tych instytucji. Wczoraj publikowaliśmy na naszych łamach informacje tego typu płynącą ze strony Policji. Dzisiaj natomiast publikujemy informację i prośbę skierowaną do mieszkańców naszej Gminy przez władze spółki Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Kuźni Raciborskiej.  Pełna treść tej informacji przedstawiamy poniżej. Prosimy o dostosowanie się do niej.

### NOWY KOMUNIKAT:

Gminne Przedsiębiorstwo                           Kuźnia Raciborska  16.03.2020 r.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47- 420 Kuźnia Raciborska

Klasztorna 45

    K O M U N I K A T – AKTUALIZACJA

W ramach profilaktyki oraz w celu zmniejszenia ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa, a także w związku z ogłoszonym w naszym kraju stanem zagrożenia epidemicznego, w  trosce o zdrowie Mieszkańców oraz naszych pracowników

informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej  45

od 16.03.2020 do odwołania będzie zamknięte dla petentów.

Informujemy, że istnieje możliwość załatwienia wielu spraw elektronicznie poprzez e-mail czy też telefon.  Na budynku siedziby

GPWiK została zamontowana skrzynka podawcza, do której Petenci mogą składać pisemną korespondencję, wnioski, sprawy

wymagające załatwienia. Skrzynka będzie opróżniana kilka razy dziennie.

 Informujemy również, że od dnia 13.03.2020 do odwołania nie są realizowane legalizacyjne wymiany wodomierzy u Mieszkańców. W przypadku zaistnienia awarii prosimy o zgłoszenia telefoniczne – prace naprawcze będą wykonywane bez zbędnej zwłoki.

Wszelkie zobowiązania finansowe na rzecz GPWiK Sp. z o.o. prosimy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w placówkach bankowych na nr konta wskazany na fakturze.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 17.03.2020r do odwołania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie będą przyjmowane odpady od Mieszkańców Gminy.

Szanowni Państwo, sytuacja jest wyjątkowa, postępując rozsądnie i odpowiedzialnie minimalizujemy zagrożenie zachorowania  zarówno nas, jak również naszych bliskich oraz sąsiadów.

Strona www.gpwik.pl

Adresy e-mail: administracja@gpwik.pl; biuro@gpwik.pl; ksiegowosc@gpwik.pl;

Nr telefonów: 324147238, 324147251, 662106687, 600282960.

…………………………………………

info*** Treść komunikatu:

Gminne Przedsiębiorstwo                           Kuźnia Raciborska  12.03.2020 r.

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

47- 420 Kuźnia Raciborska

Klasztorna 45

                                             K O M U N I K A T

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi rozprzestrzeniania się w Polsce choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem Covid-19 oraz w trosce o zdrowie Mieszkańców oraz naszych pracowników zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 do niezbędnego minimum.

Informujemy, że istnieje możliwość załatwienia wielu spraw elektronicznie poprzez e-mail czy też telefon. Informujemy również, że od dnia 13.03.2020 do odwołania nie będą realizowane legalizacyjne wymiany wodomierzy u Mieszkańców.

W przypadku zaistnienia awarii prosimy o zgłoszenia telefoniczne – prace naprawcze będą wykonywane bez zbędnej zwłoki.

Szanowni Państwo, sytuacja jest wyjątkowa, postępując rozsądnie i odpowiedzialnie minimalizujemy zagrożenie zachorowania  zarówno nas, jak również naszych bliskich oraz sąsiadów.

*** Strona www.gpwik.pl

*** Adresy e-mail: administracja@gpwik.pl; biuro@gpwik.pl; ksiegowosc@gpwik.pl;

*** Nr telefonów: 32/4147238, 32/4147251, 662/106/687, 600/282/960

Autor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Klasztorna 45

47-420 Kuźnia Raciborska

Redakcja