wtorek , 22 Wrzesień 2020
Home » Aktualności » Następują zmiany personalne w Diecezji Gliwickiej. Jedna ze zmian dotyczy zarządzania Pocysterskim Zespołem Klasztorno-Pałacowym.

Następują zmiany personalne w Diecezji Gliwickiej. Jedna ze zmian dotyczy zarządzania Pocysterskim Zespołem Klasztorno-Pałacowym.

Bp. Andrzej Iwanecki wydał dekret dotyczący zmian personalnych na terenie Diecezji Gliwickiej.  Dekret kieruje księży do pracy w nowych parafiach lub do objęcia nowych funkcji w diecezji a także kieruje do przejścia na emeryturę.  Zasadnicza zmiana  nastąpi również w Rudach w zakresie kadry zarządzającej rudzkim Opactwem.   Do pracy na tym odcinku skierowany został ks. Piotr Kwaśniok, dotychczasowy wikary parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy. Ksiądz został mianowany dyrektorem zarządzającym Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego. Obecny dyrektor tego ośrodka ks. dziekan Jan Rosiek pozostaje na swoim stanowisku jako dyrektor generalny.

Poniżej przedstawiamy wszystkie zmiany dotyczące całej naszej diecezji.

*** Przejścia na emeryturę:

 1. Roman Grajczyk, proboszcz parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach,
 2. Lucjan Kolorz, proboszcz parafii św. Jakuba w Lubszy,
 3. Antoni Zając, proboszcz parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie.

*** Odwołania z funkcji administratorów parafii:

 1. Janusz Czenczek – parafia św. Katarzyny w Pawonkowie,
 2. Leszek Skorupa – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie, pozostanie wikarym tej parafii.

*** Przeniesienia i nominacje proboszczów:

 1. Rudolf Badura – mianowany proboszczem parafii św. Jakuba w Lubszy,
 2. Wojciech Cisek – wikary parafii Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach mianowany proboszczem parafii św. Katarzyny w Pawonkowie,
 3. Rafał Grunert – wikary parafii św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze mianowany proboszczem parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie,
 4. Krzysztof Grzegorczyk – wikary parafii Matki Boskiej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach-Opatowicach mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie,
 5. Mirosław Potocki – wikary parafii św. Jana Chrzciciela w Gliwicach-Żernikach mianowany proboszczem parafii św. Jadwigi w Ziemięcicach,
 6. Sławomir Tomik – mianowany proboszczem parafii św. Katarzyny w Tarnowskich Górach-Lasowicach.

*** Zmiany wśród wikariuszy:

Ks. Mateusz Batóg – mianowany wikariuszem parafii Matki Boskiej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach-Opatowicach

Ks. Wojciech Kiełkowski – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Mikołaja w Lublińcu, skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Ks. Zbigniew Kociubiak – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy, mianowany wikariuszem parafii Św. Józefa w Kaletach-Jędrysku

Ks. Marek Konowol – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim, mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy

Ks. Łukasz Krawiec – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Franciszka w Zabrzu, mianowany wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze

Ks. Piotr Kwaśniok – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy, mianowany Dyrektorem Zarządzającym Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach

Ks. Paweł Łukaszyk – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach, mianowany wikariuszem parafii Św. Anny w Zabrzu

Ks. Robert Maszczyk – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, mianowany wikariuszem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Gliwicach-Trynku

Ks. Krzysztof Ochab – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Józefa w Kaletach-Jędrysku, mianowany wikariuszem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach

Ks. Andrzej Staniek – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze, mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach

Ks. Piotr Torbus – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Anny w Zabrzu, mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach

Ks. Damian Trojan – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, mianowany wikariuszem parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach

Ks. Mariusz Woźniak – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach, mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach

Ks. Grzegorz Woźnica – odwołany z funkcji wikariusza w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Gliwicach-Trynku, skierowany na urlop

Po święceniach prezbiteratu dekrety od biskupów odebrali także neoprezbiterzy:

Ks. Michał Brzezina – mianowany wikariuszem parafii Św. Mikołaja w Lublińcu

Ks. Patryk Gawłowski – mianowany wikariuszem parafii Znalezienia Krzyża Świętego i Św. Katarzyny w Rusinowicach

Ks. Paweł Korlaga – mianowany wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze

Ks. Paweł Kaczmarczyk – mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy

Ks. Marcin Maciejczyk – mianowany wikariuszem parafii Św. Anny w Gliwicach-Łabędach

Ks. Adam Pietrowski – mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim

Ks. Zbigniew Śniechota – mianowany wikariuszem parafii Św. Franciszka w Zabrzu.

Redakcja