czwartek , 28 Maj 2020
Home » Aktualności » Kolejne tablety trafią do uczniów z terenu naszej gminy.

Kolejne tablety trafią do uczniów z terenu naszej gminy.

Informujemy, że Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała 54950,00 zł z  programu: „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ”Zdalna Szkoła+”. Zakupiono 50 tabletów dla uczniów (szczególnie dla uczniów z rodzin 3+) ze szkół w Kuźni Raciborskiej, Rudach i Budziskach.

Tablety mają usprawnić i ułatwić nauczanie zdalnie, szczególnie w rodzinach z kilkorgiem uczniów. Sprzęt trafi do uczniów w najbliższych dniach przez dyrektorów szkół.

Redakcja