środa , 3 Czerwiec 2020
Home » Aktualności » Dzisiaj obraduje gminny parlament.

Dzisiaj obraduje gminny parlament.

Dzisiaj, tj. w  czwartek, 27 czerwca o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej. Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr VIII/2019.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy.
 5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Olszówka,
 8. zmiany uchwały nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,
 10. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 11. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 12. Wolne wnioski.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
 14. Zakończenie obrad.

Redakcja

*** Sesja RM LIVE:

https://www.youtube.com/channel/UC4XaTyUfNv1UtUKBC8CRDEA/live